Tuần 29 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

31 383 8
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:16

... xét, giúp đỡ học sinh lúng túng - Giáo viên khen ngợi, tun dương học sinh trang trí có nhiều sáng tạo - Đánh giá sơ kết học tập học sinh Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ... bàn theo quy trình * Cách tiến hành: - Giáo viên nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hành - Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành làm đồng hồ - Giáo. .. tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 29 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 29 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay