Tuần 29 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

31 64 4
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:16

Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 29 tiết Diện Tích Hình Chữ Nhật I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết quy tắc tính diện tích hình chữ nhật biết hai cạnh Kĩ năng: Vận dụng tính diện tích số hình chữ nhật đơn giản theo đơn vị đo xăng-ti-mét vuông Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Xây dựng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật (12 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nắm quy tắc tính diện tích hình chữ nhật * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS quan sát hình chữ nhật ABCD - Quan sát hình chữ nhật ABCD - Yêu cầu HS đếm số ô vuông cột dọc số ô - Đếm phát biểu vng hàng ngang - u cầu HS nêu cách tính số vng hình chữ - HS nêu nhật - Hỏi: Diện tích vng xăng - Cá nhân phát biểu ti mét vuông? - u cầu HS tính diện tích hình chữ nhật - Cả lớp tính - Gọi HS lên bảng tính - HS lên bảng tính - Cho học sinh đưa quy tắc tính diện tích hình - Nhiều HS phát biểu chữ nhật  Kết luận: muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo) b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng vào làm BT * Cách tiến hành: Bài 1: Viết vào ô trống - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS nêu lại cách tính diện tích, chu vi - HS nhắc lại hình chữ nhật - Gọi HS làm mẫu - Một HS làm mẫu - Yêu cầu HS làm vào SGK - Cả lớp làm vào SGK - Yêu cầu 2HS lên bảng làm - HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài 2: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Đặt câu hỏi: - Phát biểu + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn hỏi gì? - Yêu cầu HS làm vào - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS lên bảng làm - HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài 3: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho học nhóm làm vào bảng học nhóm, lưu ý - Học nhóm đơn vị câu b - Yêu cầu nhóm dán lên bảng - Dán lên bảng - Gọi nhóm nhận xét - Các nhóm nhận xét - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 29 tiết Luyện Tập I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức tính diện tích chình chữ nhật Kĩ năng: Biết tính diện tích hình chữ nhật Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: Yêu thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ôn diện tích chu vi (10 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ tính diện tích, chu vi hình chữ nhật * Cách tiến hành: Bài 1: Tính diện tích chu vi hình chữ nhật - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS làm vào - Cả lớp làm vào - Gọi HS lên bảng làm - HS lên bảng làm Bài giải cm 4dm = 40cm Diện tích hình chữ nhật là: cm 40 x = 320 (cm2) Chu vi hình chữ nhật là: (40 + 8) x = 96 (cm) Đáp số: 320cm2, 96cm - Yêu cầu học sinh đổi kiểm tra chéo - Kiểm tra chéo - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét b Hoạt động 2: Ơn diện tích hình chữ nhật (18 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ tính diện tích hình chữ nhật thơng qua hình vẽ giải hai phép tính * Cách tiến hành: Bài 2: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS nêu lại cách tính diện tích, chu vi hình - HS nhắc lại chữ nhật - Yêu cầu HS nêu cách làm - Vài HS nêu - Chốt lại cách làm - Cả lớp lắng nghe làm vào - Gọi HS làm câu a b - HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại b) Diện tích hình H là: Bài giải 80 + 160 = 240 (cm2) a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: Đáp số: a) 80cm2, 160cm2; 10 x = 80 (cm2) b) 240cm2 Diện tích hình chữ nhật DMNP là: 20 x = 160 (cm2) Bài 3: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Đặt câu hỏi hướng dẫn - HS phát biểu + Chiều rộng hình chữ nhật bao nhiêu? + Chiều dài hình chữ nhật? + Cách tính diện tích hình chữ nhật - Cho HS thảo luận nhóm đơi - Thảo luận nhóm đơi - Gọi số nhóm trình bày - nhóm trình bày - Nhận xét, chốt lại - Nhóm khác nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 29 tiết Diện Tích Hình Vng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết quy tắc tính diện tích hình vng theo số đo cạnh Kĩ năng: Bước đầu vận dụng tính diện tích số hình vng theo đơn vị đo xăngti-mét vuông Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu quy tắc tính diện tích hình vng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nắm quy tắc tính diện tích hình vng * Cách tiến hành: - u cầu HS quan sát hình vng ABCD - Quan sát hình vng ABCD - u cầu HS tính số vng hình vng - Phát biểu - Diện tích vng bao nhiêu? - Tính diện tích hình vng rút quy tắc - u cầu HS tính diện tích hình vng phát biểu - Cho HS tự rút quy tắc tính diện tích hình vng - HS đứng lên nhắc lại quy tắc - Cho HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình vng  Kết luận: muốn tính diện tích hình vng ta - Nhiều em nhắc lại lấy độ dài cạnh nhân với b Hoạt động 2: Thực hành (18 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng vào làm tập * Cách tiến hành: Bài 1: Viết vào ô trống theo mẫu - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS nêu lại cách tính diện tích, chu vi hình - HS nhắc lại vuông - Gọi HS làm mẫu - Một HS làm mẫu - Yêu cầu HS làm vào SGK - Cả lớp làm vào SGK - Yêu cầu HS lên bảng làm - HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài 2: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Gợi ý HS: phải đổi 80 mm = cm tính - Theo dõi GV hướng dẫn - Yêu cầu HS làm vào - Làm vào - Yêu cầu HS lên bảng làm - HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại - Cả lớp nhận xét Bài 3: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Đặt câu hỏi hướng dẫn HS: - Thảo luận nhóm + Muốn tính DT hình vng ta phải biết gì? - Phát biểu + Biết chu vi 20 cm Tính số đo độ dài cạnh nào? - Cho HS thảo luận nhóm - Học nhóm - Yêu cầu nhóm dán lên bảng - nhóm dán lên bảng - Nhận xét, chốt lại - Nhóm khác nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 29 tiết Luyện Tập I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức tính diện tích hình vng Kĩ năng: Biết tính diện tích hình vng Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3a Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ơn diện tích hình vng (17 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ tính diện tích hình vng * Cách tiến hành: Bài 1: Tính diện tích hình vng có cạnh cho trước - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS nêu lại cách tính diện tích hình vng - HS nhắc lại - Yêu cầu HS làm vào - Cả lớp làm vào - Yêu cầu 1HS lên bảng làm - HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài 2: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Gọi HS nêu cách làm - Phát biểu - Cho HS thảo luận nhóm đơi - Thảo luận nhóm đơi - u cầu nhóm dán lên bảng - nhóm dán lên bảng Bài giải Diện tích viên gạch là: 10 x 10 = 100 (cm2) Diện tích mảng tường ốp thêm là: 100 x = 900 (cm2) Đáp số: 900cm2 - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét b Hoạt động 2: Ơn diện tích hình chữ nhật diện tích hình vng (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vng * Cách tiến hành: Bài a: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Hướng dẫn HS: - Theo dõi hướng dẫn GV Tính chu vi hình hình - Yêu cầu HS làm vào - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS lên bảng làm - HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại Bài giải a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: x = 15 (cm2) A cm B E cm G Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (5 + 3) x = 16 (cm) cm D C Diện tích hình vng EGHI là: I x = 16 (cm2) H Chu vi hình vng EGHI là: x = 16 (cm) - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 29 tiết Phép Cộng Các Số Trong Phạm Vi 100 000 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cộng số phạm vi 100 000 (đặc tính tính đúng) Kĩ năng: Giải tốn có lời văn hai phép tính Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2a; Bài Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn thực phép cộng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực phép cộng số phạm vi 100 000 * Cách tiến hành: - Giáo ghi bảng phép tính cộng 45732 + 36195 - Quan sát lên bảng để nắm cách đặt tính - Yêu cầu tự đặt tính tính kết quả? tính số phạm vi 100 000 - Mời em thực bảng - Một HS thực hiện: 45732 +36195 81927 - Yêu cầu lớp quan sát nhận xét + Đặt tính cho chữ số thuộc hàng thẳng cột viết dấu cộng kẻ vạch ngang cộng từ trái sang phải + Muốn cộng hai số có đến chữ số ta làm - Nhắc lại quy tắc nào? - Làm nháp ví dụ - Cả lớp thực làm vào - Gọi nhiều HS nhắc lại - Nhiều em nhắc lại b Hoạt động 2: Luyện tập (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm theo chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu Bài tập - HS nêu yêu cầu Bài tập - Yêu cầu lớp tự làm - Cả lớp tự làm - Mời hai em lên giải bảng - Hai em lên bảng thực hiện, lớp bổ sung - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo kiểm tra - Đổi để kiểm tra - GV nhận xét đánh giá Bài 2a: - Gọi HS nêu yêu cầu Bài tập - HS nêu yêu cầu Bài tập: Đặt tính tính - Yêu cầu HS làm vào - Cả lớp thực vào - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo - Mời hai HS lên bảng thực - Hai HS lên bảng giải bài, lớp bổ sung - GV nhận xét đánh giá Bài 4: - Gọi HS đọc toán - Một em đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn - Phân tích toán - Yêu cầu lớp làm vào - Cả lớp thực làm vào - Chấm số em, nhận xét chữa - Một HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét Giải bổ sung Độ dài đọan đường từ A đến B là: 2350 - 350 = 2000 (m) Độ dài đọan đường từ A đến D là: Đổi đơn vị: km = 3000 m 2000 + 3000 = 5000 (m) Đáp số 5000 mét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: PHIẾU THẢO LUẬN SỐ Con vật Đặc điểm Đầu Mình Cơ quan di chuyển Điểm đặc biệt PHIẾU THẢO LUẬN SỐ Cây Đặc điểm Thân Rễ Lá Hoa Quả Điểm đặc biệt - Cho nhóm thảo luận 10 phút Sau yêu cầu nhóm dán kết lên bảng - u cầu nhóm trình bày - Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung - Hỏi : Em thấy thực vật động vật khác điểm ? b Hoạt động : Trò chơi “Ghép đơi” (10 phút) * Mục tiêu: Chỉ nói tên phận thể loài thú rừng quan sát * Cách tiến hành: - GV phổ biến luật chơi - Tổ chức cho HS chơi trò chơi - GV tổng kết, tuyên dương đội thắng - Nhắc nhở HS cố gắng bảo vệ thiên nhiên mơi trường bảo vệ sống Hoạt động nối tiếp (3 phút): * MT: Giúp học sinh hình thành biểu tượng mơi trường tự nhiên u thích thiên nhiên Hình thành kĩ quan sát, nhận xét mô tả môi trường xung quanh - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: - Các nhóm cử đại diện trình bày - HS nhận xét bổ sung - HS trả lời - HS chơi trò chơi - HS lớp làm cổ động viên Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập làm văn tuần 29 Viết Về Một Trận Thi Đấu Thể Thao I MỤC TIÊU: Kiến thức : Biết viết lại trận thi đấu thể thao Kĩ : Dựa vào tập làm văn miệng tuần trước, viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) kể lại trận thi đấu thể thao Thái độ: u thích mơn học; có thức “Rèn chữ - Giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác * Lưu ý: Giáo viên chọn đề khác cho phù hợp với học sinh Bài tập - theo chương trình giảm tải Bộ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ : Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - em thực - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm (12 phút) * Mục tiêu: Giúp em biết viết buổi thi đấu thể thao * Cách tiến hành: Bài 1: Kể trận thi đấu thể thao - Mời HS đọc yêu cầu - Nhắc nhở HS: + Trước viết, cần xem lại câu hỏi gợi ý BT1 (tiết trước) nội dung cần kể người viết linh hoạt, khơng phụ thuộc vào gợi ý + Viết đủ ý, diễn đạt rõ ràng, thành câu, giúp - HS đọc yêu cầu người nghe hình dung đựơc trận đấu + Nên viết vào giấy nháp ý trước viết vào (để có thói quen cân nhắc, thận trọng nói, viết) - Giáo viên treo tranh: - Học sinh quan sát tranh - Mời vài HS đứng lên kể theo gợi ý - HS kể theo tranh gợi ý b Hoạt động 2: HS thực hành viết (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết viết đoạn văn ngắn đủ ý diễn đạt rõ ràng * Cách tiến hành: - Viết vào - Yêu cầu HS viết vào - HS đọc viết - Mời HS đọc viết - Lớp nhận xét - Nhận xét, tuyên dương bạn viết tốt Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 29 tiết Nghe - Viết Buổi Học Thể Dục Phân biệt s/x; in/inh; viết tên người nước I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nghe - viết tả; trình bày hình thức văn xuôi Kĩ : Viết tên riêng người nước câu chuyện buổi học thể dục Bài tập (2) Làm Bài tập (3) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng - Học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết tả vào * Cách tiến hành:  Chuẩn bị tả: - Đọc tồn viết tả - Lắng nghe - Yêu cầu 1- HS đọc lại viết - - HS đọc lại viết - Hướng dẫn HS nhận xét Hỏi: - Phát biểu + Câu nói thầy giáo đặt dấu + Những từ viết hoa? + Chú ý câu: “Giỏi lắm! Thôi, xuống đi!” Nhưng… - Hướng dẫn HS viết bảng chữ dễ viết - Viết bảng sai: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li, khuỷu tay, rạng rỡ  Viết tả: - Đọc cho HS viết - Viết vào - Theo dõi, uốn nắn - Chấm - Hướng dẫn HS chữa lỗi - Chữa lỗi theo hướng dẫn GV - Nhận xét viết HS b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2:Viết tên bạn học sinh câu chuyện Buổi học thể dục - Cho HS nêu yêu cầu đề - Một HS đọc yêu cầu đề - Cho HS nêu cách viết tên nước - HS nêu: viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu gạch nối tiếng tên riêng - Cho HS học nhóm - Học nhóm - Yêu cầu nhóm xong trước trình bày - Đại diện nhóm gắn lên bảng: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li bảng lớp - Yêu cầu nhóm nhận xét - Lớp nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 3: Chọn b: Điền vào chỗ trống in hay inh? - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS thi làm tiếp sức - Mỗi đội cử bạn thi tiếp sức: điền kinh, truyền tin, thể dục truyền hình - Cho HS nhận xét - chọn đội thắng - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 29 tiết Nghe - Viết Lời Kêu Gọi Toàn Dân Tập Thể Dục Phân biệt s/x; in/inh I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nghe - viết tả; trình bày hình thức văn xi Kĩ : Làm Bài tập (2) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng - Học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết tả vào * Cách tiến hành:  Chuẩn bị: - Lắng nghe - Đọc lần đoạn viết - Hai HS đọc lại - Mời HS đọc lại - HS trả lời - Hướng dẫn HS nắm nội dung cách trình bày thơ + Vì người dân phải luyện tập thể dục? + Những từ đoạn viết cần viết hoa? - Cho HS tìm từ khó - HS tìm từ khó - Hướng dẫn em viết bảng từ khó - Viết vào bảng - Cho HS ghi đầu bài, nhắc nhở cách trình bày  Viết tả: - Nghe viết vào - Đọc cho HS viết - HS dò lỗi - Cho HS đổi bắt lỗi - Chấm - Tự chữa - Yêu cầu HS tự chữa lỗi bút chì - Nhận xét viết HS b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2: Điền vào chỗ trống in hay inh - HS đọc Cả lớp đọc thầm theo - Cho HS nêu yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS lớp làm cá nhân vào - HS lên bảng thi làm nhanh - Dán băng giấy mời HS thi điền nhanh mình, kinh, tin, sinh - HS nhận xét - Nhận xét, chốt lời giải Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc - Kể chuyện tuần 29 (2 tiết) Buổi Học Thể Dục (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Hiểu nội dung bài: ca ngợi tâm vượt khó HS bị tật nguyền Kĩ : Đọc giọng câu cảm, câu cầu khiến Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Bước đầu biết kể lại đoạn câu chuyện theo lời nhân vật Thái độ: u thích mơn học * Lưu ý: Riêng học sinh khá, giỏi kể toàn câu chuyện * KNS: - Rèn kĩ năng: Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân Thể cảm thông Đặt mục tiêu Thể tự tin - Phương pháp: Đặt câu hỏi Thảo luận cặp đôi-chia sẻ Trình bày ý kiến cá nhân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Tranh minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc từ khó, câu khó Ngắt nghỉ câu dài, hiểu nghĩa từ * Cách tiến hành: - Đọc diễm cảm toàn - Cho HS xem tranh minh họa - Cho HS luyện đọc câu, hướng dẫn đọc từ phiên âm - Cho HS chia đoạn: + Mời HS đọc đoạn trước lớp + Cho HS phát từ khó hướng dẫn HS đọc + Giúp HS giải thích từ: gà tây, bò mộng, chật vật - Cho HS đọc đoạn nhóm - Gọi HS đọc b Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu (18 phút) Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em thực theo yêu cầu giáo viên - Nêu lại tên học - Đọc thầm theo GV - Xem tranh minh họa - Đọc theo hướng dẫn - Chia đoạn giống SGK - Đọc tiếp nối đoạn - Đọc theo hướng dẫn - HS giải thích từ - Đọc nhóm đơi - Một HS đọc * Mục tiêu: Giúp học sinh nắm cốt truyện, hiểu nội dung * Cách tiến hành: + Nhiệm vụ tập thể dục gì? + Các bạn lớp thực tập thể dục nào? + Vì Nen-li miễn tập thể dục? + Vì Nen-li cố xin thầy cho tập người? + Tìm chi tiết nói lên tâm Nen-li? + Em tìm tên thích hợp đặt cho truyện? c Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo yêu cầu thể đọc * Cách tiến hành: - Đọc diễn cảm đoạn - Cho HS thi đọc - Yêu cầu HS tiếp nối thi đọc đoạn - Một HS đọc - Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt d Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh kể lại câu chuyện lời nhân vật * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS chọn kể lại câu chuyện theo lời nhân vật, ý cách xưng hơ: tơi, - Nhắc HS ý nhập vai kể theo lời nhân vật - Yêu cầu cặp HS kể - Cho HS thi kể chuyện trước lớp - Nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay, tốt * Giáo dục học sinh: Các em phải biết cảm thông với bạn bè không may mắn mình, đồng thời phải biết vượt lên mình, phải biết tự tin thành công Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau - HS đọc thầm trả lời câu hỏi - Lắng nghe - HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc đoạn - Một HS đọc - Nhận xét - HS kể chuyện theo lời nhân vật - Từng cặp HS kể chuyện - HS thi kể trước lớp  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 29 tiết Lời Kêu Gọi Toàn Dân Tập Thể Dục (KNS + HCM) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Bước đầu hiểu tính đắn, giàu sức thiết phục lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Bác Hồ Từ đó, học sinh có ý thức luyện tập để bồi dưỡng sức khoẻ Kĩ : Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học * KNS: - Rèn kĩ năng: Đảm nhận trách nhiệm Xác định giá trị Lắng nghe tích cực - Phương pháp: Trải nghiệm Thảo luận cặp đơi-chia sẻ Trình bày ý kiến cá nhân * HCM: - Chủ đề: Bác Hồ tích cực rèn luyện thân thể - Nội dung: Bác Hồ tập luyện thể thao Bác kêu gọi tồn dân tập thể dục để có sức khỏe dồi phục vụ nghiệp cách mạng (toàn phần) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Tranh minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc từ khó, câu khó Ngắt nghỉ câu dài, hiểu nghĩa từ * Cách tiến hành: - Đọc diễn cảm tồn bài: giọng đọc rành mạch, dứt khốt Nhấn giọng từ ngữ nói tầm quan trọng sức khỏe, bổn phận phải bồi bổ sức khỏe người dân yêu nước - Cho HS xem tranh minh họa - Cho luyện đọc câu - Đoạn đoạn: + Gọi HS chia đoạn + Gọi HS đọc tiếp nối đoạn trước lớp, phát Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em thực theo yêu cầu giáo viên - Nêu lại tên học - Lắng nghe - Quan sát tranh - Đọc tiếp nối câu - Chia đoạn - Đọc tiếp nối đoạn trước lớp từ khó hướng dẫn HS đọc + Cho HS giải thích từ: dân chủ, bồi bổ, bổn phận, khí huyết, lưu thông - Cho HS đọc đoạn nhóm - Yêu cầu lớp đọc đồng b Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nắm cốt truyện, hiểu nội dung bài đọc * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc thầm bài; trao đổi trả lời câu hỏi + Sức khỏe cần thiết việc xây dựng bảo vệ Tổ Quốc + Vì tập thể dục bổn phận người yêu nước + Em hiểu điều sau đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”? + Em làm ǵ sau đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”? * HCM: Bác Hồ tập luyện thể thao, Bác kêu gọi tồn dân tập thể dục để có sức khỏe dồi phục vụ nghiệp cách mạng Chúng ta phải học tập bác thực lời kêu gọi Bác c Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo cách thể đọc * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc lại toàn - Yêu cầu HS thi đọc đoạn - Yêu cầu HS thi đọc - Nhận xét * Giáo dục: Chúng ta phải biết rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh để góp phần gìn giữ xây dựng nước nhà, biết giá trị sức khỏe Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau - 5HS giải thích từ khó - Đọc nhóm đôi - Đọc đồng - Đọc thầm - Phát biểu cá nhân, lớp nhận xét - Học nhóm đơi - Cá nhân phát biểu - HS đọc - HS thi đọc đoạn - Hai HS thi đọc - Nhận xét  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 29 Làm Đồng Hồ Để Bàn (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm đồng hồ để bàn Kĩ năng: Làm đồng hồ để bàn Đồng hồ tương đối cân đối Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm đồng hồ để bàn cân đối Đồng hồ trang trí đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: kiểm tra đồ dùng học tập môn Thủ - Học sinh để đề dùng bàn công học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình (6 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại quy trình cắt, dán đồng hồ để bàn * Cách tiến hành: - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình thực - Học sinh nhắc lại -Bước 1: Cắt giấy -Bước 2: Làm phận đồng hồ -Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - Cả lớp tiến hành làm đồng hồ theo bước quy định - Giáo viên nhận xét sử dụng tranh quy trình làm đồng hồ để hệ thống lại bước làm đồng hồ b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: HS làm đồng hồ để bàn theo quy trình * Cách tiến hành: - Giáo viên nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hành - Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành làm đồng hồ - Giáo viên đến bàn để quan sát, nhận xét, giúp đỡ học sinh lúng túng - Giáo viên khen ngợi, tuyên dương học sinh trang trí có nhiều sáng tạo - Đánh giá sơ kết học tập học sinh Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại làm, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Luyện từ câu tuần 29 Từ Ngữ Về Thể Thao Dấu phẩy I MỤC TIÊU: Kiến thức: Kể tên số môn thể thao tập Nêu số từ ngữ chủ điểm thể thao Bài tập 2 Kĩ năng: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu Bài tập a/b a/c Thái độ: Yêu thích mơn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác * Lưu y: Học sinh khá, giỏi làm toàn Bài tập II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ: Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - em thực - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Từ ngữ Thể thao (15 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết tên số môn thể thao * Cách tiến hành: Bài tập 1: Hãy kể môn thể thao bắt đầu tiếng: bóng, chạy, đua, nhảy - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho làm cá nhân sau trao đổi nhóm - Dán lên bảng cho nhóm thi làm tiếp sức - Nhận xét, chốt lại - HS đọc yêu cầu đề - Làm thảo luận nhóm - nhóm thi làm tiếp sức - Cả lớp nhận xét Bài tập 2: Ghi lại từ ngữ kết thi đấu thể thao (Trong truyện vui) - Cho HS đọc yêu cầu truyện Cao cờ - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS làm cá nhân - Làm cá nhân vào - Mời HS lên bảng làm - HS lên bảng làm - Cho lớp làm vào - Làm vào - Nhận xét, chốt lại từ ngữ nói kết thi đấu - Nhận xét thể thao: được, đua, thắng, hòa - Yêu cầu HS đọc lại truyện trả lời câu hỏi: - HS đọc lại truyện + Anh chàng truyện có cao cờ khơng? + Anh ta có thắng ván chơi khơng? - HS phát biểu + Truyện đáng cười điểm nào? b Hoạt động 2: Dấu phẩy (15 phút) * Mục tiêu: Củng cố cách đặt dấu phẩy * Cách tiến hành: Bài tập 3: Đặt dấu phẩy - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS làm cá nhân; chia lớp thành nhóm - Làm cá nhân cho em chơi trò tiếp sức - Dán tờ giấy lên bảng mời nhóm HS lên bảng thi - nhóm HS lên bảng thi làm làm b) Muốn thể khỏe mạnh, … a) Nhờ chuẩn bị tốt mặt, … c) Để trở thành ngoan, trò giỏi, … - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... xét, giúp đỡ học sinh lúng túng - Giáo viên khen ngợi, tun dương học sinh trang trí có nhiều sáng tạo - Đánh giá sơ kết học tập học sinh Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ... bàn theo quy trình * Cách tiến hành: - Giáo viên nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hành - Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành làm đồng hồ - Giáo. .. tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 29 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 29 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay