T050011 ly thuyet va bai tap ve amin, aminoaxit

17 48 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

... nhóm amino số nhóm cacboxyl là: A Gly, Ala, Glu, Tyr B Gly, Val, Lys, Ala C Gly, Ala, Glu, Lys *D Gly, Val, Tyr, Ala (CH ) CH − CH(NH )COOH H NCH COOH $ Gly( ); Val OH − C6 H − CH − CH(NH ) − COOH... phenylamin, amoniac D Phenylamin, etylamin, amoniac − C6 H $ Nhóm −C H hút e => Làm giảm lực bazo đẩy e => tăng tính bazo H khơng hút khơng đẩy e # Cho chất: phenylamoni clorua, alanin, lysin, glyxin,... Metylamin D Glyxin $ Metyl amin chất khí điều kiện thường # Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải A Etylamin, amoniac, phenylamin *B Phenylamin, amoniac, etylamin C Etylamin,
- Xem thêm -

Xem thêm: T050011 ly thuyet va bai tap ve amin, aminoaxit , T050011 ly thuyet va bai tap ve amin, aminoaxit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay