T030009 ly thuyet trong tam ve hydrocacbon thom 01 hieu

13 33 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

... (đ)/ (đ) *A Dễ hơn, tạo o-nitrotoluen p-nitrotoluen B Khó hơn, tạo o-nitrotoluen p-nitrotoluen C Dễ hơn, tạo o-nitro toluen m-nitrotoluen D Dễ hơn, tạo m-nitrotoluen p-nitrotoluen −CH3 $ Do toluen... là: A 1,2,3-trimetylbenzen B n-propylbenzen C iso-propylbenzen *D 1,3,5-trimetylbenzen $ Do X có tính đối xứng cao nên X 1,3,5-trimetylbenzen C12 H18 # Một ankylbenzen X ( *A 1,3,5-trietylbenzen... a=5 # Chất có cấu tạo sau có tên gọi gì? A o- xilen *B m- xilen C p- xilen D 1,5 - imetyl benzen $ Chất có cấu tạo có tên 1, 3- đimetyl benzen hay m- xilen # Chất sau khơng thể chứa vòng benzen
- Xem thêm -

Xem thêm: T030009 ly thuyet trong tam ve hydrocacbon thom 01 hieu , T030009 ly thuyet trong tam ve hydrocacbon thom 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay