T030003 hien tuong dong dang dong phan p1 01 hieu

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

... 4 D σ 2 $ σ gồm 3σ C-C 6σ C-H 2 gồm C=C ## Tổng số liên kết xích-ma có phân tử aren có cơng thức Cn H n 6 A 3n - B 2n-6 C n-1 *D 3n-6 $ Liên kết xích ma C-H: 2n-6 C-C: n (do mạch vòng) #... chất X tồn với giá trị alàA *B C D 1; $ k 4.2   (7  a)  a  2 Điều kiện: k � 0; (3 - a) ước � - a = - a = � a = a = ## Cho chất hữu sau Các chất đồng đẳng A I, II, III B I, IV, V C (II, IV)... C không đồng đẳng D gống nhau$ Đồng đẳng chất có cấu tạo tính chất tương tự khác hay nhiều nhóm -CH2 # Tìm câu trả lời sai Trong hợp chất hữu A nguyên tử liên kết với theo hóa trị trật tự định
- Xem thêm -

Xem thêm: T030003 hien tuong dong dang dong phan p1 01 hieu , T030003 hien tuong dong dang dong phan p1 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay