T050009 ly thuyet ve amin, aminoaxit 01 hieu

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

... chứng minh glyxin C2 H O2 N amino axit , cân cho pứ với A NaOH B HC C CH3OH / HCl *D HCl NaOH $ Glyxin tác dụng với HCl NaOH tạo muối chứng tỏ glyxin chứa nhóm -COOH - NH => glyxin aminoaxit #... tác dụng với KCl # Aminoaxit có khả tham gia phản ứng este hóa : A Aminoaxit chất lưỡng tính *B Aminoaxit chứa nhóm chức – COOH C Aminoaxit chứa nhóm chức  NH D Tất sai $ Aminoaxit chứa nhóm... hơn; nhóm đẩy e (CH3 ) làm cho tính bazo mạnh => đáp án B # Đốt cháy hết a mol aminoaxit X 2a mol CO2 a/2mol N Aminoaxit có cơng thức cấu tạo là: *A H NCH COOH B H N(CH )2 COOH C H N(CH )3 COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: T050009 ly thuyet ve amin, aminoaxit 01 hieu , T050009 ly thuyet ve amin, aminoaxit 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay