T050008 ly thuyet ve cacbohidrat p2 01 hieu

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

... tinh bột, glyxerol Có chất không tham gia phản ứng tráng gương? A chất B chất *C chất D chất $ Saccarozo, tinh bột, glixerol # Cho hợp chất hữu sau: glucozơ, saccarozơ, etanal, tinh bột, glyxerol
- Xem thêm -

Xem thêm: T050008 ly thuyet ve cacbohidrat p2 01 hieu , T050008 ly thuyet ve cacbohidrat p2 01 hieu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay