T030001 mot so van de mo dau ve hoa hoc huu co 01 hieu

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

... dụng với mol CH 3OH ta tạo rathu mol CH 3COOCH $ DoO phản ứng hữu thường xảy khơng hồn tồn nên số mol CH 3COOCH thu nhỏ mol # Cho hợp chất hữu sau: CH 3CH Br; CH 3COOCH ; CH 3CH 2OH Tên gọi ba... xuất hidroccabon # Cặp chất sau hợp chất hữu ? A CO2 , CaCO3 B NaHCO3 , NaCN C CO, CaC2 *D CH 3Cl , C6 H Br $ Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2 , muối cacbonat, xinua ) # Cặp chất dẫn xuất... sau ��� CH 3COOH  CH 3OH �� �CH 3COOCH  H 2O A Phản ứng phản ứng khơng hồn toàn B Để phản ứng xảy cần đun nóng C Để phản ứng xảy cần chất xúc tác *D Nếu lấy mol CH 3COOH tác dụng với mol CH 3OH
- Xem thêm -

Xem thêm: T030001 mot so van de mo dau ve hoa hoc huu co 01 hieu , T030001 mot so van de mo dau ve hoa hoc huu co 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay