Tuần 28 giáo án lớp 1 soạn theo phát triển năng lực học sinh

43 28 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:33

... Gọi học sinh đọc đề - Học sinh đọc toán - Gọi học sinh lên bảng ghi tóm tắt tốn - học sinh lên bảng ghi tóm tắt tốn - u cầu học sinh tự giải - học sinh đọc lại toán - Học sinh giải toán vào phiếu... - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên bảng: - Học sinh thực + Học sinh 1: Tóm tắt toán bảng phụ + Học sinh. .. tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học; sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bộ đồ dùng Toán; bảng phụ Học sinh: Bộ đồ dùng học Toán lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 1 soạn theo phát triển năng lực học sinh, Tuần 28 giáo án lớp 1 soạn theo phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay