BÀI THAM LUẬN về CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp

4 60 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:28

tham luận công tác cn thcs về vai trò của giáo viên khi chủ nhiệm lớp thcs đối tượng trong giai đoạn khó bảo, độ tuổi dậy thì, gvcn phải kiên trì kiên quyết nhưng phải hết sức inh hoạt mềm dẻo ến cùng đối với đối tượng là hs thcs ... Trên tham luận số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp, xin gửi đến đồng chí người giáo viên có nhiều lòng thành đàn em thân yêu, mong mang chữ “tâm” hết đường nghề mà lựa chọn Người gv làm cơng tác. .. tác chủ nhiệm có việc có tên khơng tên, trưởng thành học trò phần thưởng quý giáo viên chủ nhiệm ln hạnh phúc đón nhận Tơi mong đóng góp ý kiến hội nghị để tơi hồn thành tốt cơng tác chủ nhiệm lớp. .. thi đua với để tiến Giáo viên chủ nhiệm động viên lớp tham gia tốt phong trào thi đua trường, làm cho lớp sôi nổi, hào hứng tham gia như: phong trào thi đua tổ lớp, thi đua Lập thành tích chào
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THAM LUẬN về CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp, BÀI THAM LUẬN về CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay