SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃTHỊ TRẤN TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN NĂM 2016

74 86 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:27

Con người là thành tố quan trọng của mọi tổ chức, cơ quan nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản cho mọi thành tựu y tế 35.Tuy vậy, hiện đang có một sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực y tế ở quy mô toàn cầu 35, cũng như ở các quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương 27. Việt Nam cũng đang đương đầu với những vấn đề về nguồn nhân lực, đặc biệt là sự thiếu hụt nguồn nhân lực y tế cũng như mất cân đối giữa các chuyên ngành và phân bố giữa các vùng miền 30 và đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế ảnh hưởng rất lớn đến sự thiếu hụt này.Sự hài lòng đối với công việc đề cập đến suy nghĩ và cảm nhận của nhân viên về môi trường và điều kiên làm việc của mình 33. Sự hài lòng đối với công việc là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu suất công việc 26, đặc biệt đối với công việc của nhân viên y tế vì đây là công việc nhạy cảm chăm sóc sức khỏe liên quan đến tính mạng con người. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa sự hài lòng và chất lượng chăm sóc sức khỏe, khi nhân viên y tế hài lòng với công việc, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh nâng lên một cách đáng kể 19, 23. Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao về cả dịch vụ lẫn chất lượng. Để đáp ứng nhu cầu đó, phát triển nguồn nhân lực y tế đầy đủ cả về số lượng và có chất lượng là rất cần thiết. Những nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế sẽ đảm bảo duy trì đủ nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế tại các cơ sở 18, 24.Từ trước đến nay cũng đã có một số điều tra, nghiên cứu về lực lượng lao động này, nhưng phần lớn vẫn tập trung vào đối tượng làm việc tại các bệnh viện hoặc từng đối tượng nhân viên y tế cụ thể như cán bộ lâm sàng, điều dưỡng…, chỉ một số ít nghiên cứu về các đối tượng làm việc ở tuyến cơ sở 5, với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ chuyên môn, nâng cao tay nghề, kỹ thuật, tuân thủ quy trình, quy phạm, hoặc đánh giá về công việc của nhân viên y tế thông qua ý kiến chủ quan của người bệnh hoặc qua cán bộ y tế khác. Qua tham khảo tài liệu, chúng tôi nhận thấy còn thiếu những nghiên cứu về thái độ, suy nghĩ, sự hài lòng của nhân viên y tế đối với nghề nghiệp, đối với điều kiện môi trường làm việc, đối với các chế độ chính sách dành cho nhân viên y tế. Điều này dễ dẫn đến việc nhìn nhận vấn đề thiếu khách quan, không toàn diện và chúng ta thường không thực sự hiểu rõ vấn đề mà nhân viên y tế gặp phải trong công việc, không hiểu rõ nhân viên y tế đã hoặc chưa hài lòng về vấn đề gì, yếu tố nào giúp họ gắn bó với công việc, yếu tố nào giúp họ hăng say làm việc hết mình cho đơn vị mình công tácVì các lí do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu Sự hài lòng đối với công việc của cán bộ y tế xã tại huyên Thanh Chương, Nghệ An năm 2016 với các mục tiêu sau:1.Mô tả mức độ hài lòng đối với công việc của cán bộ y tế xãthị trấn tại huyện Thanh Chương, Nghệ An năm 2016.2.Xác định và phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng đối với công việc của cán bộ y tế nêu trên ... Chi, Thanh Thuỷ, Thanh Khê, Thanh Hà, Võ Liệt, Thanh Tùng, Thanh Long, Thanh Mai, Thanh Giang, Thanh Xuân, Thanh Hưng, Thanh Lâm ,Thanh Tường, Thanh Văn, Thanh Đồng, Thanh Phong, Thanh Ngọc, Đồng... cứu hài lòng cơng việc cán y tế xã thực tất 40 trạm y tế xã/thị trấn huyện Thanh Chương 2.3 Đối tượng nghiên cứu Toàn nhân viên y tế công tác trạm y tế xã huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, năm 2016, ... trấn thị trấn Dùng 39 xã gồm: Phong Thịnh, Cát Văn, Thanh Nho, Thanh Hoà, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Đức, Thanh Thịnh, Thanh Liên, Thanh An, Thanh Hương, Thanh Chi, Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃTHỊ TRẤN TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN NĂM 2016, SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃTHỊ TRẤN TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN NĂM 2016, Sơ đồ 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc, Huyện Thanh Chương có 39 trạm y tế xã và 1 trạm tế thị trấn, với tổng số 230 cán bộ y tế, trung bình khoảng 6 cán bộ y tế/trạm y tế. Hiện có 31 trạm y tế có bác sĩ chiếm 77,5%., Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, 1 Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế cơ sở tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phan Thi Luyen (2009), Factors affecting job satisfaction of the staff in Can Tho University of Medicine and Pharmacy Viet Nam, Mahidol Unviersity.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay