Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

9 46 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

... kiến thức vừa học vào tìm phân thức đối phân thức 1− x x -Phát biểu quy tắc phép trừ phân thức A B phân thức − ( − x ) x −1 = x x 2/ Phép trừ cho phân Quy tắc: Muốn trừ phân thức Hoạt động 2: Phép. .. -Phân thức đối -Phân thức đối 3x + 2x2 + 4x phân thức nào? -Với mẫu 3x + x2 + x phân thức −3 x − x2 + x -Với mẫu phân phân thức ta cần làm gì? xy − y − − 10 x3 y 10 x3 y thức ta cần phải phân. .. thức Hoạt động 2: Phép trừ phân thức ( 18 phút) thức C D A C cho phân thức , ta cộng B D A C với phân thức đối : B D -Hãy phát biểu quy tắc phép trừ phân thức A cho B C phân thức D -Lắng nghe A C
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay