Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

... thức đại số - Rèn luyện kỹ thực phép trừ phân thức đại số; củng cố kỹ đổi dấu phân thức II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thước thẳng, bảng phụ (đề kiểm tra, tập 34) - HS : Ôn Phép trừ phân thức đại số ;... hướng dẫn * Lấy phân thức - HS nghe dặn ghi vào đối phân thức ban đầu trừ cho phân thức ban đầu - Xem lại giải - Ôn lại phép nhân phân số - Xem trước §7 PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ - Tiết sau... viết phân  x  x  x x thức phân thức x Phân thức đối x A  A – ;– ? B B x x  - Cho HS thực ?  x   x  2 : Tìm phân thức Phân thức đối đối phân thức : 1 x x  3  x ; ; x x  2x  Phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay