Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

6 36 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

... Mục tiêu : - Kiến thức : HS củng cố khắc sâu khái niệm phân thức đối quy tắc cộng, trừ phân thức đại số - Kĩ : Rèn luyện kĩ tìm phân thức đối thực phép cộng, trừ phân thức đại số Rèn tính cẩn... nghĩa phân thức đối ? Nhắc lại quy tắc phép trừ phân thức a / = 4x + 4x + x2 + x2 + b/ = = = − ( − x) x−5 − (1 − x ) x − Gv hệ thống lại kiến thức Bài 29 ac Thực hành bảng cho Hs làm tập 28 , 29 ac... tính trừ pt Hoạt động 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( phút ) - Nắm kiến thức vừa học phép trừ phân thức - Làm tập : 24 đến 27 SBT tr 20 - 21 Bài 37 SGK tr 51 - HD 37 SGK tr 51: Gọi pt cần tìm A ta có: 2x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay