Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

Đại sốGiáo án PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ A Mục tiêu : - Kiến thức : HS biết cách viết phân thức đối phân thức, biết cách làm tính trừ thực dãy phép trừ, nắm vững quy tắc đổi dấu - Kĩ : Thực thành thạo phép trừ phân thức đại số Rèn tính xác cẩn thận tính tốn - Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức hăng hái học tập B Chuẩn bị : - Giỏo viờn : SGK toán tập Bảng phụ ghi bảng - Học sinh : Ôn tập phép trừ phân số, quy đồng- rút gọn pt C Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : KIỂM TRA BÀI CŨ ( phút) - GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lớp làm, HS thực hành trả lời bảng (HS1) : ? Nêu quy tắc cộng hai phân thức mẫu? Cộng hai phân thức sau: (HS2 ): ? Thực phép tính: 3x − 3x + x +1 x +1 − 5x + + x+2 x−2 x −4 ? Nêu quy tắc trừ hai phân số HS nhận xét bổ xung GV đánh giá cho điểm ĐVĐ vào Hoạt động : 1- PHÂN THỨC ĐỐI ( phút ) ? Nhắc lại hai phân số đối ? Cho ví dụ ? GV dùng kết kiểm tra cũ đề giới thiệu hai pt đối HS ý ?1 3x − 3x 3x + (−3x) + = = ⇒ gọi x+1 x+1 x+1 GV: 3x − 3x 3x − 3x hai phân thức đối + = , gọi ; hai x +1 x +1 x +1 x +1 HS: hai pt có tổng gọi hai pt pt đối đối ? Thế hai pt đối HS: … A ? Pt đối pt: pt B A A GV giới thiệu: pt đối kí hiệu - B B −A B HS ghi nhớ: − A −A −A A = = − B B B B x −1 HS: HS nêu cách tìm - H : Trả lời, sau thảo luận làm ?2 x Hoạt động : 2- PHÉP TRỪ ( 15 phút ) - Giới thiệu trừ hai pt tương tự trừ hai - H : Suy nghĩ phát biểu quy tắc (Sgk-49) phân số A C A  C − = + −  B D B  D ? Muốn thực phép trừ hai phân thức Hs tự nghiên cứu lên bảng trình bày lại Hs ta làm ? lớp làm vào vở, nhận xét, sửa sai A C − =… B D 1 ? Thực trừ : y ( x − y ) − x( x − y ) ntn −1 HS: y ( x − y ) + x( x − y ) = HS lớp thảo luận làm bài, sau đại ? Tương tự ví dụ yêu cầu HS thảo luận diện trình bày bảng nhóm làm ?3 ?4 x+ x+1 x+ − ( x + 1) ?3 – = + x −x x −1 x −x x −1 - G : Gọi Hs lên bảng trình bày GV giới thiệu ý ( SGK tr 49) = … = ?4 … = x(x + 1) x+2 x−9 x−9 + + x −1 x −1 x −1 = … = x − 16 x −1 Hoạt động : CỦNG CỐ- LUYỆN TẬP: ( 14 phút ) Qua học hôm em cần nắm HS trả lời ghi nhớ kiến thức ? HS làm 28 Thực hành bảng ? Nhắc lại định nghĩa phân thức đối ? Nhắc lại quy tắc phép trừ phân thức a / = 4x + 4x + x2 + x2 + b/ = = = − ( − x) x−5 − (1 − x ) x − Gv hệ thống lại kiến thức Bài 29ac Thực hành bảng cho Hs làm tập 28, 29ac (Sgk: 49-50) GV nhấn mạnh: − A A = B −B a / = c/ = x − − ( x − 1) + = 3x y 3x y 11x x − 18 + = 2x − 2x − Hoạt động : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( phút ) - Nắm quy tắc trừ hai phân thức Làm tập 29-32 (Sgk-50) - HD 32: Dùng c/t : tính tổng - Tiết 31: “Luyện tập” 1 = − để tách phân thức nhỏ tổng n( n + 1) n n + LUYỆN TẬP A Mục tiêu : - Kiến thức : HS củng cố khắc sâu khái niệm phân thức đối quy tắc cộng, trừ phân thức đại số - Kĩ : Rèn luyện kĩ tìm phân thức đối thực phép cộng, trừ phân thức đại số Rèn tính cẩn thận, tính xác làm tốn - Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức hăng hái học tập B Chuẩn bị : - Giỏo viờn : SGK toán tập Bảng phụ ghi bảng - Học sinh : Ôn kiến thức quy tắc trừ phân thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : KIỂM TRA BÀI CŨ : ( phút) - GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lớp làm, HS thực hành trả lời bảng (HS1) : ? Nêu quy tắc trừ hai phân thức mẫu? Tính : (HS2 ): ? Tính: 4x + 5 − 9x − 2x − 2x − 2x − 3x + − 10 x − 4 − 10 x HS nhận xét bổ xung GV đánh giá cho điểm ĐVĐ vào Hoạt động 2: LUYỆN TẬP ( 32 phút ) Bài 33: SGK tr 50 Làm phép… HS đọc đề HS khác nêu cách thực 4xy− 6y2 − − a/ 10x3y 10x3y b/ 7x + 3x + − 2x(x + 7) 2x + 14x ? Nêu cách tính phép tính GV cho HS thực hành bảng Bài 34: SGK tr 50 Dùng quy … phép tính HS thực hành bảng, HS nhận xét bổ xung 4xy− 6y2 − 2x − 3y − b/ = …= 3 10x y 10x y 10x3 c/ 7x + 3x + − = 2x(x + 7) 2x + 14x x + HS đọc đề 34 , suy nghĩ, thảo luận theo a/ 4x + 13 x − 48 − 5x(x − 7) 5x(7 − x) b/ 25x − 15 − x − 5x 25x2 − ? Nêu cách tính phép tính ? Quy tắc đổi dấu vận dụng ntn vào thực phép tính GV cho HS thực hành bảng Bài 35a SGK tr 50 Thực … x + 1− x 2x(1− x) − − a/ x − x + − x2 nhóm nêu cách giải HS: vận dụng − A A = vào pt trừ câu a, B −B b a/ = b/ = x 1− 5x x(1+ 5x) HS thực hành bảng, HS khác nhận xét HS đọc đề 35a Nêu cách giải ? Để thực phép tính biểu thức HS thực hành giải bảng: ta làm ntn - Gv Hs nhận xét, sửa chữa sai sót - Gv lưu ý cho HS số cần áp dụng quy tắc đổi dấu để tính hợp lí Bài 36: SGK tr 51 a/ = x− - HS : Đọc tóm tắt đề 36 - HS : Thảo luận theo nhóm tìm lời giải - Ghi lại tóm tắt bảng - Gọi HS lên bảng thực câu a ? Khi biết x = 25, để tính số sản phẩm làm thêm ngày ta làm - HS: Lên bảng trình bày - Gv HS lớp nhận xét, sửa sai Hoạt động : CỦNG CỐ( phút ) ? Nhắc lại kiến thức vừa vận dụng làm HS trả lời ghi nhớ tập - GV chốt lại toàn GV nhấn mạnh lưu ý làm tập làm tính trừ pt Hoạt động 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( phút ) - Nắm kiến thức vừa học phép trừ phân thức - Làm tập : 24 đến 27 SBT tr 20 - 21 Bài 37 SGK tr 51 - HD 37 SGK tr 51: Gọi pt cần tìm A ta có: 2x + − 2x −1 2x + − 2x −1 −A= ⇒ A= − = x −3 x −3 x − x2 − -Tiết 32 : " Phép nhân phân thức đại số " ... Mục tiêu : - Kiến thức : HS củng cố khắc sâu khái niệm phân thức đối quy tắc cộng, trừ phân thức đại số - Kĩ : Rèn luyện kĩ tìm phân thức đối thực phép cộng, trừ phân thức đại số Rèn tính cẩn... nghĩa phân thức đối ? Nhắc lại quy tắc phép trừ phân thức a / = 4x + 4x + x2 + x2 + b/ = = = − ( − x) x−5 − (1 − x ) x − Gv hệ thống lại kiến thức Bài 29 ac Thực hành bảng cho Hs làm tập 28 , 29 ac... tính trừ pt Hoạt động 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( phút ) - Nắm kiến thức vừa học phép trừ phân thức - Làm tập : 24 đến 27 SBT tr 20 - 21 Bài 37 SGK tr 51 - HD 37 SGK tr 51: Gọi pt cần tìm A ta có: 2x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay