Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

7 46 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

... TẬP (PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : Học sinh cố, nắm quy tắc phép trừ hai phân thức -Biết cách viết phân thức đối thích hợp -Biết cách làm tính trừ làm tính trừ 2. Kỹ... B B B B [ ?2] Phân thức đối x x 2. Phép trừ: 1 x 1 x  = x x Hoạt động 2: Phép trừ (10 phút) GV: Quay lại phần củ giới thiệu phép trừ hai phân thức Vậy muốn trừ phân thức A cho phân thức B C... cầu HS làm tập 28 trang 49 GV:Nhận xét chốt lại quy tắc trừ phân thức 4.Cũng cố:(2ph) Nhắc lại quy tắc trừ phân thức đại số Dặn dò(1ph) -Học kỉ nắm quy tắc -Làm tập 29 ,30,31, 32 SGK V Rút kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay