Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

13 43 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

... cách tính ghi bảng BÀI TẬP VỀ NHÀ ôn tập kiến thức học phép cộng phép trừ phân thức, làm tập 33,34 SGK, Bài tập 21 , 23 , 26 trang 20 ,21 SBT LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Rèn luyện kĩ thực phép trừ phân. .. 3x y − 3x − = = x y xy Bài 29 c 29 c,d ta cần làm để có 11x x − 18 11x ( x − 18) − = + 2x − 3 − 2x 2x − 2x − 11x − 18 = 2x − MTC? ( qui tắc đổi dấu) Bài 29 d: 2x − 3x + 2x − 3x + − = + 10 x − 4... bảng làm BÀI TẬP VỀ NHÀ Về nhà học nhớ khái niệm phân thức đối, qui tắc trừ hai phân thức bài, - Học theo SGK, ý nắm qui tắc đổi dấu, bước giải toán trừ phân thức *Làm tập 29 ,30, 31, 32 trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay