Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

Đại sốGiáo án PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ A MỤC TIÊU : - Kiến thức : + HS nắm phép trừ phân thức (cùng mẫu, không mẫu) + Biết thực phép trừ theo qui tắc A C A �C�   �  � B D B � D� - Kỹ : HS biết cách trình bày lời giải phép tính trừ phân thức theo trình tự + Viết kết phân tích mẫu thành nhân tử tìm MTC + Viết dãy biểu thức liên thứ tự hiệu cho với mẫu phân tích thành nhân tử tổng đại số phân thức qui đồng Mẫu phân thức hiệu ( Có tử hiệu tử có mẫu mẫu thức chung) phân thức rút gọn ( có thể) - Thái độ : + Tư lơ gíc, nhanh, cẩn thận + Biết vận dụng tính chất đổi dấu phân thức cách linh hoạt để thực phép trừ phân thức hợp lý đơn giản B CHUẨN BỊ : - GV : Bài soạn, bảng phụ - HS : Bảng nhóm, phép trừ phân số, qui đồng phân thức C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC I Tổ chức 8A : ……………………………………………………………………………………………………………… II Kiểm tra cũ : Nêu bước cộng phân thức đại số? - Áp dụng : Làm phép tính a) x  3x  1  3x  x  x2  x2 1 b) x 1 2x   2x  x  3x III Bài : Đặt vấn đề Phép trừ phân số thực ? Tương tự phép trừ phân số ta thực phép trừ phân thức Nội dung Hoạt động GV - HS nghiên cứu tập ?1 Hoạt động HS Phân thức đối - HS làm phép cộng ?1 Làm phép cộng - GV: chốt lại : Hai phân thức gọi 3x 3x 3x  3x    0 x 1 x 1 x 1 x 1 đối tổng khơng - GV: Em đưa ví dụ hai phân thức phân thức đối - GV đưa tổng quát * Phân thức đối 3x 3 x & x  x  phân thức đối A A A A 0 mà Tổng quát  B B B B A A phân thức đối B B + Ta nói A A phân thức đối B B A A phân thức đối B B A A *= B B - A A = B B - A A = B B - GV : Em nhắc lại qui tắc trừ số Phép trừ hữu tỷ a cho số hữu tỷ b * Qui tắc : - Tương tự nêu qui tắc trừ phân thức Muốn trừ phân thức A cho phân thức B + GV : Hay nói cách khác phép trừ C A , ta cộng với phân thức đối D B phân thức thứ cho phân thức thứ C ta lấy phân thức thứ cộng với D A C A �C � = +� � B D B �D � phân thức đối phân thức thứ A C cho B D * Kết phép trừ - Gv cho HS làm VD gọi hiệu A C & B D VD : Trừ hai phân thức 1 1    y ( x  y ) x( x  y ) y ( x  y ) x( x  y ) x y x y = xy ( x  y )  xy ( x  y )  xy ( x  y )  xy * HĐ3: Luyện tập lớp - HS làm ?3 trừ phân thức: x  x 1  x2 1 x2  x ?3  x  x  = x  ( x  1)   x2 1 x2  x x2 1 x2  x x3 ( x  1)  ( x  1)( x  1) x ( x  1) x( x  3) ( x  1)( x  1) = x( x  1)  x( x  1)( x  1) x  3x  x  x  = x( x  1)( x  1) x 1 = x( x  1)( x  1) = x( x  1) ? Thực phép tính - GV cho HS làm ?4 - GV : Khi thực phép tính ta lưu ý x  x 9 x9 x  x9 x 9     = x 1 1 x 1 x x 1 x 1 x 1 = x   x   x  x  16  x 1 x 1 + Phép trừ khơng có tính giao hốn + Khi thực dãy phép tính Bài 28 gồm phép cộng, phép trừ liên tiếp ta a)  x  x  ( x  2)    5x 5x  1 5x b)  x  x  (4 x  1)   5 x x 5 5 x phải thực phép tính theo thứ tự từ trái qua phải * HS làm 28 IV Củng cố : Nhắc lại số PP làm BT PTĐS V Hướng dẫn nhà - Làm tập 29, 30, 31(b) – SGK; 24, 25, 26, 27, 28/ SBT - Chú ý thứ tự thực phép tính phân thứ giống thực phép tính số - GV hướng dẫn tập 32: Ta áp dụng kết tập 31 để tính tổng LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU : - Kiến thức : + HS nắm phép trừ phân thức (cùng mẫu, không mẫu) + Biết thực phép trừ theo qui tắc A C A � C� − = +� − � B D B � D� - Kỹ : HS biết cách trình bày lời giải phép tính trừ phân thức + Vận dụng thành thạo việc chuyển tiếp phép trừ phân thức thành phép cộng phân thức theo qui tắc học + Biết vận dụng tính chất đổi dấu phân thức cách linh hoạt để thực phép trừ phân thức hợp lý đơn giản - Thái độ : Tư lơ gíc, nhanh, cẩn thận B CHUẨN BỊ : - GV: Bài soạn, bảng phụ - HS: + bảng nhóm, phép trừ phân số, qui đồng phân thức C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC I Tổ chức Sĩ số 8A : ………………………………………………………………………………………………………… II Kiểm tra cũ : HS1 : - Phát biểu qui tắc trừ phân thức đại số 1 áp dụng: Thực phép trừ : a) xy − x − y − xy HS2 : Thực phép trừ : a) x − 3x + − 10 x − 4 − 10 x b) 11x x − 18 − 2x − 3 − 2x b) x2 + - x − 3x + x2 −1                Nội dung                                                                                                                     ... cộng phân thức đại số? - Áp dụng : Làm phép tính a) x  3x  1  3x  x  x2  x2 1 b) x 1 2x   2x  x  3x III Bài : Đặt vấn đề Phép trừ phân số thực ? Tương tự phép trừ phân số ta thực phép. .. cho phân thức B + GV : Hay nói cách khác phép trừ C A , ta cộng với phân thức đối D B phân thức thứ cho phân thức thứ C ta lấy phân thức thứ cộng với D A C A �C � = +� � B D B �D � phân thức. .. * HS làm 28 IV Củng cố : Nhắc lại số PP làm BT PTĐS V Hướng dẫn nhà - Làm tập 29 , 30, 31(b) – SGK; 24 , 25 , 26 , 27 , 28 / SBT - Chú ý thứ tự thực phép tính phân thứ giống thực phép tính số - GV hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay