Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

8 41 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

... cộng phân thức đại số? - Áp dụng : Làm phép tính a) x  3x  1  3x  x  x2  x2 1 b) x 1 2x   2x  x  3x III Bài : Đặt vấn đề Phép trừ phân số thực ? Tương tự phép trừ phân số ta thực phép. .. cho phân thức B + GV : Hay nói cách khác phép trừ C A , ta cộng với phân thức đối D B phân thức thứ cho phân thức thứ C ta lấy phân thức thứ cộng với D A C A �C � = +� � B D B �D � phân thức. .. * HS làm 28 IV Củng cố : Nhắc lại số PP làm BT PTĐS V Hướng dẫn nhà - Làm tập 29 , 30, 31(b) – SGK; 24 , 25 , 26 , 27 , 28 / SBT - Chú ý thứ tự thực phép tính phân thứ giống thực phép tính số - GV hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay