Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

10 43 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

... quy tắc phép trừ phân thức - Rèn kĩ thực phép trừ phân thức, đổi dấu phân thức, thực dãy phép tính cộng, trừ phân thức - Biểu diễn đại lượng thực tế biểu thức chứa x, tính giá trị biểu thức B-... 3x phân thức đối , ngước lại x +1 x +1 3x −3 x phân thức đối x +1 x +1  GV: Cho phân thức A tìm phân A −A B HS: Phân thức có phân thức đối B B thức đối Giải thích −A GV: Phân thức có phân thức. .. tắc phép trừ phân thức HS trả lời câu hỏi Hoạt động hướng dẫn nhà -Nắm vững đ/n phân thức đối -Quy tắc phép trừ phân thức, viết dạng tổng quát BT: 30, 31, 32, 33 tr50 SGK 24 , 25 tr 21 , 22 SBT LUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay