Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:20

... (2 ) Bài 38 trang 52 SGK - HS xem lại nhân đơn thức với * Nhân đơn thức đơn thức Bài 39 trang 52 SGK Bài 40 trang 52 SGK với đơn thức sau rút gọn - HS xem lại cách đặt nhân tử Bài 39 trang 52. .. HS2 : Rút gọn tích tìm được… - HS ghi vào - Ta vừa thực phép nhân hai phân thức Ví dụ: Thực phép nhân Vậy muốn nhân x3 − x2 + 4x (x3 − 8) (x2 + 4x) hai phân thức ta = 5x + 20 x2 + 2x + (5x + 20 )(x2... ? nhân phân thức 52) - Treo bảng phụ, c )Phân phối phép giới thiệu tính cộng : ( SGK trang 52) chất phép - Phân thức thứ phân thức ?4 Tính nhanh : nhân phân thứ ba có tích 3x + x + x x4 − 7x2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay