Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:20

Đại sốGiáo án PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ A.Mục tiêu : - Kiến thức : HS nắm vững vận dụng tốt quy tắc nhân hai phân thức - Kĩ : HS biết vận dụng tính chất giao hốn, kết hợp phép nhân có ý thức nhận xét tốn cụ thể để vận dụng Rèn tính xác cẩn thận tính tốn - Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức hăng hái học tập B Chuẩn bị : - Giỏo viờn : SGK toán tập Bảng phụ ghi bảng - Học sinh : Ôn kiến thức nhân phân số; tính chất phép nhân p/s D.Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : kiểm tra cũ : ( phút) - GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lớp làm, HS thực hành trả lời bảng (HS1) : ? Nêu quy tắc nhân phân số, nêu tính chất phép nhân phân số ? Thực phép tính : (HS2 ): ? Thực phép tính: 36 5 � 55 5x    x  x   x2 HS nhận xét bổ xung GV đánh giá cho điểm ĐVĐ vào Hoạt động : phép nhân phân thức đại số ( 21 phút ) - Gv : Đặt vấn đề giới thiệu ? HS : Thảo luận theo nhóm làm ?1 - Gv : Gọi đại diện Hs lên bảng 2 x 3x2 x2  25 3x (x  25) = = = (x  5)6x 2x x  6x3 thực - Quá trình thực gọi nhân hai phân thức sau nhận xét HS: nhân tử với tử, mẫu với mẫu ? Vậy muốn thực phép nhân hai phân thức ta làm HS đọc quy tắc:(Sgk-51): A C A C  B D B.D -HS : Dưới lớp làm vào vở, n xét, sửa sai - HS trình bày ví dụ (Sgk-52) - HS thảo luận theo nhóm câu ?2 ?3 ; sau phút lên - Gv: Giới thiệu VD, yêu cầu Hs bảng trình bày 2 tự nghiên cứu lên bảng trình ?2 (x  13)   3x  =  3(x  13) 2x5  x  13 2x3 bày lại ? Tương tự ví dụ yêu cầu HS ?3 x  6x  (x  1) =  (x  1) 1 x 2(x  3)3 2(x  3) thảo luận nhóm làm ?2 ?3 - HS nêu tính chất phép nhân phân thức đại số: Chú ? Tương tự tính chất phép ý (Sgk-49) nhân phân số Hãy nêu tính HS suy nghĩ, nêu cách giải trình bày lại bảng chất phép nhân phân thức - G : Cho Hs áp dụng tính chất phép nhân phân thức làm ?4 3x5  5x3  x x4  7x2  câu ?4 : x  7x2  2x  3x5  5x3  3x5  5x3  x4  7x2  x = x  7x  3x  5x  2x  = x 2x  ? Nêu tính chất vận dụng Hoạt động : củng cố - Luyện tập ( 15 phút ) ? Nhắc lại kiến thức vừa HS trả lời ghi nhớ học HS làm tập 38 - GV chốt lại toàn GV nhấn - HS trình bày bảng mạnh lưu ý làm tập nhâ hai phân thức - Yêu cầu HS thực hành làm a/ 30 7xy b/ 3y 22x2 ? Nêu cách thực phép tính  x  2  x2  2x  4 �x x  4 c/  5 x  4 �  x2  2x  4 38c HS thực hành bảng theo hướng dẫn GV 39 tập 38; 39 SGK tr 52 Yêu cầu HS trả lời tương tự 39 ab a   5x  10   2x  4x  8  x  2  x2  2x  5 x  2 �  2 � x  2 2 x  2  x  2  5 3x  18 2x  10 Hoạt động : hướng dẫn nhà ( phút ) b/ Tương tự:  - Nắm kiến thức vừa học nhân phân thức - Làm tập : 29 đến 33 SBT tr 21 - 22 Bài 40, 41 SGK tr 53 - HD 41 SGK tr 53: điền phân thức liên tiếp có tử mẫu phân thức đằng trước mẫu tử đơn vị; đến pt có mẫu x +7 -Tiết 33: " Phép chia phân thức đại số " ... dẫn GV 39 tập 38; 39 SGK tr 52 Yêu cầu HS trả lời tương tự 39 ab a   5x  10   2x  4x  8  x  2  x2  2x  5 x  2 �  2 � x  2 2 x  2  x  2  5 3x  18 2x  10 Hoạt... 1) 1 x 2( x  3)3 2( x  3) thảo luận nhóm làm ?2 ?3 - HS nêu tính chất phép nhân phân thức đại số: Chú ? Tương tự tính chất phép ý (Sgk-49) nhân phân số Hãy nêu tính HS suy nghĩ, nêu cách giải... ý làm tập nhâ hai phân thức - Yêu cầu HS thực hành làm a/ 30 7xy b/ 3y 22 x2 ? Nêu cách thực phép tính  x  2  x2  2x  4 �x x  4 c/  5 x  4 �  x2  2x  4 38c HS thực hành bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay