Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:20

... dẫn GV 39 tập 38; 39 SGK tr 52 Yêu cầu HS trả lời tương tự 39 ab a   5x  10   2x  4x  8  x  2  x2  2x  5 x  2 �  2 � x  2 2 x  2  x  2  5 3x  18 2x  10 Hoạt... 1) 1 x 2( x  3)3 2( x  3) thảo luận nhóm làm ?2 ?3 - HS nêu tính chất phép nhân phân thức đại số: Chú ? Tương tự tính chất phép ý (Sgk-49) nhân phân số Hãy nêu tính HS suy nghĩ, nêu cách giải... ý làm tập nhâ hai phân thức - Yêu cầu HS thực hành làm a/ 30 7xy b/ 3y 22 x2 ? Nêu cách thực phép tính  x  2  x2  2x  4 �x x  4 c/  5 x  4 �  x2  2x  4 38c HS thực hành bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay