Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:20

Đại sốGiáo án PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ A MỤC TIÊU : - Kiến thức : HS nắm qui tắc nhân phân thức, tính chất giao hốn, kết hợp, phân phối phép nhân đối ví phép cộng để thực phép tính cộng phân thức - Kỹ : HS biết cách trình bày lời giải phép nhân phân thức + Vận dụng thành thạo , tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối phép nhân đối ví phép cộng để thực phép tính - Biết vận dụng tính chất phân thức cách linh hoạt để thực phép tính - Thái độ : Tư lơ gíc, nhanh, cẩn thận B CHUẨN BỊ : GV : Bài soạn HS : Bảng nhóm, đọc trước C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC I Tổ chức Sĩ số 8A : ………………………………………………………………………………………………………… II Kiểm tra cũ : HS1 : - Phát biểu qui tắc trừ phân thức đại số * Áp dụng : Thực phép tính 3x + 1 x+3 − + (x − 1) x + 1 − x 3x + 1 x+3 x +3 KQ : (x − 1) − x + + − x = (x − 1) III Bài mới: Đặt vấn đề Phép nhân phân thức thực ? Tương tự phép nhân phân số ta thực phép nhân phân thức Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Phép nhân nhiều phân thức đại số - GV : Ta biết cách nhân phân số ? a c ac : = Tương tự ta thực b d bd = nhân phân thức, ta nhân tử thức với tử thức, mẫu thức với mẫu thức - GV cho HS làm ?1 - GV : Em nêu qui tắc? - HS viết công thức tổng quát 3x x − 25 3x (x − 25) = x + 6x (x + 5).6x 3x (x − 5)(x + 5) x − = (x + 5).6x 2x * Qui tắc : Muốn nhân phân thức ta nhân tử thức với nhau, mẫu thức với A C AC = B D BD - GV cho HS làm VD - Khi nhân phân thức với đa * Ví dụ : thức, ta coi đa thức phân thức có mẫu thức x2 x (3x + 6) (3x + 6) = 2x + 8x + 2x + 8x + 3x (x + 2) 3x (x + 2) 3x = = = 2(x + 4x + 4) 2(x + 2) 2(x + 2) ? - GV cho HS làm ?2 - HS lên bảng trình bày: a) (x − 13)  −3x  −(x − 13) 3x 39 − 3x  = ÷= 2x 2x (x − 13) 2x  x − 13  3x + (x + 2) + GV : Chốt lại nhân lưu ý dấu −(3x + 2).(x + 2)   b) −  = ÷ (4 − x )(3x + 2)  − x  3x + −(x + 2)2 −(x + 2) x + = = = (2 − x)(2 + x) 2−x x −2 c) 4x (2x + 1)3 −4  2x +   − 3x  = 3(2x + 1) + 5x  2x −2x =  3(1 + 5x)  3x  (1 + 5x)  d)  − ? - GV cho HS làm ?3 x + 6x + (x − 1)3 (x + 3) (x − 1)3 = 1− x 2(x + 3)3 (1 − x)(x + 3)3 (x + 3) (x − 1)3 (x + 3) (x − 1) −(x − 1) = = = −2(x − 1)(x + 3)3 −2(x + 3)3 2(x + 3) Tính chất phép nhân phân thức + GV : ( Phép nhân phân thức tương tự phép nhân phân số có T/c phân số) a) Giao hoán : A C C A = B D D B b) Kết hợp: + HS viết biểu thức tổng quát A C E A C E  B D  F = B  D F  phép nhân phân thức c) Phân phối phép cộng A C E A C A E = + B  D F  B D B F ? 3x + 5x + x x − 7x + x = x − 7x + 2x + 3x + 5x + 2x + + HS tính nhanh cho biết áp dụng tính chất để làm IV Củng cố : Làm tập sau : 3x + x − x a) − x2 6x + 5x2 − x x b) x + x − 5x 2x −  x +1 x +1   + c) ÷ x +1  2x − 2x +  x − 36 d) x + 10 − x - HS lên bảng, HS lớp làm V HDVN : - Làm tập 38, 39, 40 ( SGK) - Làm 30, 31, 32, 33 ( SBT) ... Bài mới: Đặt vấn đề Phép nhân phân thức thực ? Tương tự phép nhân phân số ta thực phép nhân phân thức Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Phép nhân nhiều phân thức đại số - GV : Ta biết cách nhân. .. Khi nhân phân thức với đa * Ví dụ : thức, ta coi đa thức phân thức có mẫu thức x2 x (3x + 6) (3x + 6) = 2x + 8x + 2x + 8x + 3x (x + 2) 3x (x + 2) 3x = = = 2( x + 4x + 4) 2( x + 2) 2( x + 2) ? - GV... 2( x + 3)3 (1 − x)(x + 3)3 (x + 3) (x − 1)3 (x + 3) (x − 1) −(x − 1) = = = 2( x − 1)(x + 3)3 2( x + 3)3 2( x + 3) Tính chất phép nhân phân thức + GV : ( Phép nhân phân thức tương tự phép nhân phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay