Vĩ mô (có giải thích)

42 44 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:09

... tiến kỹ thuật làm tăng suất vĩnh viễn sau A lãi suất cân tăng lên B tiết kiệm cân tăng lên C GDP thực tế tăng lên D Tất điều xáC Trả lời: Khi tiến khoa học làm tăng suất vĩnh viễn => sản lượng hàng... chọn theo hướng bất lợi vấn đề rắc rối a) người mua thường xuyên người bán giải với b) người mua thường xuyên người bán giải với c) đảm lãnh khơng có hiệu lực d) có có nhiều rủi ro đạo đức HỆ... sản lượng thực tế số, phương trình trao đổi trở thành lý thuyết a) số lượng tiền giải thích giá b) số lượng tiền giải thích GDP thực c) thay đổi lượng tiền cung ứng gây thay đổi tốc độ lưu thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Vĩ mô (có giải thích), Vĩ mô (có giải thích)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay