Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn hóa học lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề oxi oxit

11 47 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:40

Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” 1. Tên chyên đề: Oxi Oxit2. Cơ sở xây dựng chuyên đề: a. Nội dung trong chương trình hiện hành: Học kỳ II Lớp 8 b. Lí do xác định chuyên đề: Trong quá trình trực tiếp giảng dạy tôi thấy học sinh đang còn lúng túng trong việc viết PTHH của oxi với các đơn chất và hợp chất. Nhận biết oxit, phân loại oxit và cách gọi tên oxit. Đặc biệt là vận dụng tính chất hóa học này vào làm bài tập.3. Nội dung của chuyên đề: Nhớ lại tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxi Nhớ lại khái niệm oxit, phân loại oxit, cách gọi tên oxit Học sinh biết vận dụng kiến thức để làm bài tập4. Mục tiêu: Giúp học sinh a. Kiến thức: Học sinh biết được tính chất vật lý của oxi, phân tích cơ sở của các tính chất đó và lấy ví dụ chứng minh các tính chất trên được vận dụng trong thực tiễn cuộc sống. Học sinh biết được các tính chất hóa học của oxi và lấy PTHH minh họa cho các tính chất hóa học đó. Học sinh nhận biết được oxit, lập được công thức chung của oxit, phân loại oxit và hiểu được cơ sở phân loại oxit là dựa vào phần phần hóa học của chúng. Học sinh biết cách gọi tên oxit, dựa vào cách phân loại để gọi tên oxit một cách chính xác.b. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận biết hiện tượng, rút ra kết luận Rèn kỹ năng viết PTHH Rèn kỹ năng tính toán theo PTHH Rèn kỹ năng lập công thức của oxit, phân loại và gọi tên HS biết được những hiểu biết về tính chất vật lý và tính chất hóa học để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống thực tế và sản xuất. Biết vận dụng tính chất của oxi, oxit để làm các bài tậpc. Thái độ: Giáo dục thái độ yêu thích môn học và có ý thức tìm tòi nghiên cứu bộ môn.d. Các năng lực hướng tới Năng lực chung: Nâng cao kĩ năng nhận biết tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxi và viết PTHH minh họa cho từng tính chất; nhận biết được đâu là oxit, phân loại, gọi tên và tự lập được công thức của oxit. Năng lực chuyên biệt: Những tính chất vật lý, tính chất hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tế; Vận dụng tính chất hóa học, PTHH, công thức của oxit để làm một số dạng bài tập có liên quan. ... huỳnh trioxit b PbO - Oxit bazo - Chì (II) oxit c Fe2O3 - Oxit bazo - Sắt (III) oxit d SiO2 - Oxit axit - Silic đioxit Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chuyên đề: Oxi – Oxit –... oxit 10 CTHH Phân loại Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chuyên đề: Oxi – Oxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2 - Sắt II oxit Nhôm oxit Sắt III oxit. .. học sau: a SO3 - Lưu huỳnh a SO3 b PbO trioxit d Fe2O3 e.SiO2 b PbO - Chì (II) oxit Hãy gọi tên oxit c Fe2O3 - Sắt (III) oxit d SiO2 - Silic đioxit Bài tập 2: Trong oxit sau oxit oxit axit, oxit
- Xem thêm -

Xem thêm: Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn hóa học lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề oxi oxit, Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn hóa học lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề oxi oxit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay