Các nghi lễ trong thiền viện

190 14 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:19

Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện ... ngày đông đảo Phần nghi lễ thiền mơn Hòa thượng soạn dành cho chư tăng, ni tụng niệm khóa lễ thiền viện, cho phật tử đọc tụng hành trì theo tư gia, đến dự khóa lễ thiền viện Các nghi thức khác phật... tăng tác lễ tụng kinh 25 Mười điều tâm niệm 26 Các ngày lễ vía Phật giáo 27 Những ngày trai (ăn chay) LỜI ĐẦU Gần nhiều phật tử phát tâm hướng thiền viện Hòa thượng Viện trưởng thiền viện Trúc... muội soạn lại nghi thức tụng niệm bổ sung thêm nghi lễ mà Hòa thượng tôn sư chưa soạn như: Lễ An Vị Phật, lễ Phóng Sinh, lễ Hộ Niệm người mất, lễ Cúng Giỗ gia tiên - cúng Tuần Thất, lễ Động Thổ…
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nghi lễ trong thiền viện, Các nghi lễ trong thiền viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay