Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị mới thống nhất, thành phố nam định (tt)

24 50 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:06

... hoạch khu đô thị địa bàn tỉnh 12 1.2.2 Thực trạng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị địa bàn tỉnh 14 1.3 Thực trạng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan Khu đô thị Thống. .. quan khu thị nói chung khu đô thị Thống Nhất – TP .Nam Định nói riêng; Cơ sở khoa học cho việc quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị mới; Đề xuất giải pháp quản lý không gian kiến trúc. .. công tác quy hoạch, quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị Việt Nam 1.2 Tình hình cơng tác quy hoạch, quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị tỉnh Nam Định 12 1.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị mới thống nhất, thành phố nam định (tt), Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị mới thống nhất, thành phố nam định (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay