Kết nối nguồn lực dựa vào cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe sau sinh cho phụ nữ sau sinh nông thôn tại xã nhân bình, huyện lý nhân, tỉnh hà nam

156 20 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:59

... sóc sức khoẻ sau sinh phụ nữ nông thôn dựa vào cộng đồng địa bàn xã Nhân Bình Vì lý này, việc triển khai đề tài Kết nối nguồn lực dựa vào cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho PNSS xã Nhân Bình, huyện. .. VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN ANH KẾT NỐI NGUỒN LỰC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO PHỤ NỮ SAU SINH NÔNG THÔN TẠI XÃ NHÂN BÌNH, HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH... TRONG VIỆC HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO PHỤ NỮ SAU SINH Ở XÃ NHÂN BÌNH 106 3.1 Đề xuất giải pháp kết nối nguồn lực dựa vào cộng đồng việc hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ sau sinh xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết nối nguồn lực dựa vào cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe sau sinh cho phụ nữ sau sinh nông thôn tại xã nhân bình, huyện lý nhân, tỉnh hà nam , Kết nối nguồn lực dựa vào cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe sau sinh cho phụ nữ sau sinh nông thôn tại xã nhân bình, huyện lý nhân, tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay