Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật tại thành phố bắc ninh

115 27 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:59

... trạng công tác xã hội hỗ trợ sinh kế NKT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Chương Giải pháp nâng cao hiệu công tác xã hội hỗ trợ sinh kế với người khuyết tật thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. .. THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI LƯƠNG LỆ CHI CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ SINH KẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH Chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số: 60.90.01.01... thị thành phố Bắc Ninh Từ lý trên, tác giả thực nghiên cứu đề tài Công tác xã hội hỗ trợ sinh kế Người khuyết tật Thành phố Bắc Ninh nhằm mang đến góc nhìn việc hỗ trợ sinh kế cho người khuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật tại thành phố bắc ninh , Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật tại thành phố bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay