ĐỀ cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục dành cho GV thi chức danh GV môn công nghệ các trường THPT năm 2018

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:54

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2017 MÔN THI: CÔNG NGHỆ CÔNG THPT 1/ Hình thức đề: Tự luận 2/Thời gian làm bài: 180 phút 3/ Cấu trúc đề: gồm câu: Câu 1: (40 đ) - Những vấn đề đổi phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh môn Công nghệ THPT - Vận dụng phương pháp dạy học Cơng nghệ theo định hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh - Vai trò TBDH giảng dạy môn Công nghệ Câu câu 3: Phần kiểm tra kiến thức chuyên môn, vận dụng (mỗi câu 30 đ) - Các câu hỏi, tập số nội dung (Vẽ kỹ thuật; Động đốt trong) - Vận dụng kiến thức chuyên môn, phương pháp, kĩ thuật dạy học vào giải nội dung cụ thể theo định hướng phát triển lực học sinh (Nội dung chương trình Cơng nghệ lớp 11 THPT) Tài liệu tham khảo Sách giáo khoa Công nghệ THPT (Sách giáo khoa hành); Khung phân phối chương trình Cơng nghệ THPT (Kèm theo Công văn số 7608/BGDĐT- GDTrH ngày 31/8/2009 Bộ GDĐT); Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kĩ môn Công nghệ THPT (NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2010); Hướng dẫn thực điều chỉnh nội dung dạy học môn Công nghệ THPT (Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/ 9/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo); Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kỹ CTGDPT môn Công nghệ THPT (Kèm theo Công văn số 64/BGDĐT- GDTrH ngày 06/01/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo); Tài liệu tập huấn Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn Công nghệ, năm 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục dành cho GV thi chức danh GV môn công nghệ các trường THPT năm 2018 , ĐỀ cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục dành cho GV thi chức danh GV môn công nghệ các trường THPT năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay