Đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh 2017 cấp THPT môn địa lý

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:54

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2017 MƠN ĐỊACẤP THPT I Hình thức đề: Tự luận II Thời gian làm bài: 180 phút III Cấu trúc đề thi: (100 điểm) Câu (40 điểm) Các nội dung đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh: - Một số vấn đề chung đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá - Các phương pháp, kĩ thuật hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh mơn Địa lí - Xây dựng học tổ chức hoạt động học theo định hướng phát triển lực học sinh mơn Địa lí Câu (30 điểm) Kiểm tra kiến thức chuyên môn (các câu hỏi thuyết, tập,…) nội dung: Địa lí tự nhiên đại cương; Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam Câu (30 điểm) Vận dụng kiến thức chuyên môn, phương pháp, kĩ thuật dạy học để giải yêu cầu cụ thể (biên soạn câu hỏi; thiết kế số hoạt động học tập; xây dựng giáo án…) phần Địa lí tự nhiên đại cương; Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam IV Tài liệu tham khảo Sách giáo khoa ĐịaTHPT tài liệu chun mơn khác Khung phân phối chương trình THPT (kèm theo Công văn số 7608/BGDĐT- GDTrH ngày 31/8/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo) Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kĩ mơn ĐịaTHPT (NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2010) 4 Hướng dẫn thực điều chỉnh nội dung dạy học môn ĐịaTHPT (kèm theo Cơng văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo) Các tài liệu tập huấn Bộ Giáo dục Đào tạo năm gần (có tài liệu đính kèm theo): - Tài liệu tập huấn kiểm tra, đánh giá trình dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học môn Địa lí, năm 2014 - Tài liệu tập huấn phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học mơn Địa lí, năm 2017 ... dẫn thực điều chỉnh nội dung dạy học mơn Địa lí THPT (kèm theo Cơng văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo) Các tài liệu tập huấn Bộ Giáo dục Đào tạo năm gần (có tài liệu đính kèm... lực học sinh trường trung học mơn Địa lí, năm 2014 - Tài liệu tập huấn phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học mơn Địa lí, năm 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh 2017 cấp THPT môn địa lý , Đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh 2017 cấp THPT môn địa lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay