Đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh 2017 cấp THPT môn địa lý

2 145 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:54

... dẫn thực điều chỉnh nội dung dạy học mơn Địa lí THPT (kèm theo Cơng văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo) Các tài liệu tập huấn Bộ Giáo dục Đào tạo năm gần (có tài liệu đính kèm... lực học sinh trường trung học mơn Địa lí, năm 2014 - Tài liệu tập huấn phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học mơn Địa lí, năm 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh 2017 cấp THPT môn địa lý , Đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh 2017 cấp THPT môn địa lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay