Tuần 28 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 662 57
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:53

... x = 54 Số lớn là: 198 – 54 = 144 Đáp số: SB: 54 SL: 144 Thực theo HD GV: Bài giải: - GV chữa số bài, nhận xét Tổng số phần là: + = (phần) Số cam bán là: 280 : x = 80 (quả) Số quýt bán là: 280 ... qui định tham gia giao thông (những qui định có liên quan tới học sinh) -Kĩ năng: Phân biệt hành vi tôn trọng Luật Giao thông vi phạm Luật Giao thông Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học. .. tổng kết học Điều chỉnh: _ Thứ tư, ngày 14 tháng năm 2018 Giáo viên 14 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 28 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay