Tuần 28 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

38 382 40
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:53

... giải khác Tên giáo viên 12 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 * Bài tập phát triển lực: ( Dành * Bài 4: Giải tốn theo tóm tắt sau: cho HS M3, M4): Có : 15 hình tròn Tơ... tập 1, 2, * Mục tiêu: Nhận biết số 10 0 liền sau số 99; đọc, viết lập bảng số từ đến 10 0; biết số đặc điểm số bảng Tên giáo viên 11 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 ... Tên giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 Thứ tư ngày 21 tháng năm 2 018 Tiếng Việt TIẾT + 6: VẦN ( Thiết kế trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 28 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay