Ngan hang cau hoi trac nghiem vật lý đại cương

61 52 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:47

...2 a) 0,36N b) 3,6N c) 0,036N d) 36N 1.10 Cho vật A nhiễm điện (+) tiếp xúc với vật B chưa nhiễm điện tách B nhiễm điện +q Kết luận sau đúng? a) Một số điện tích... điện tích chứa đơn vị chiều dài vật nhiễm điện b) Có thể âm dương thay đổi tùy theo vị trí điểm khảo sát c) Đơn vị đo hệ SI culông mét vng (C/m ) d) Nếu điện tích vật phân bố theo chiều dài  =... đường thẳng AB khoảng x Cường độ điện trường M đạt cực đại khi: a a) x = b) x = a c) x = 2 d) x = a Chủ đề 3: ĐƯỜNG SỨC – ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ O – G VÀ CÁC ỨNG DỤNG 3.1 Phát biểu sau SAI nói đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngan hang cau hoi trac nghiem vật lý đại cương, Ngan hang cau hoi trac nghiem vật lý đại cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay