Ngân hàng câu hỏi thi phỏng vấn công chức môn nghiệp vụ tin hoc

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:42

... thảo văn Microsoft Word - Các thao tác với tệp văn bản: tạo tệp mới, mở tệp có đĩa, lưu trữ tệp tin - Các thao tác khối văn bản: chọn (bơi đen), chép, di chuyển, xố, tìm kiếm thay thế,… - Định... điền tiêu đề cho biểu đồ cho trục X, Y biểu đồ - Sắp xếp liệu, trích lọc liệu, tổng hợp liệu - Thi t lập trang in in bảng tính: kiểu giấy, hướng giấy, lề giấy, in vùng bảng tính, in số trang,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi thi phỏng vấn công chức môn nghiệp vụ tin hoc , Ngân hàng câu hỏi thi phỏng vấn công chức môn nghiệp vụ tin hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay