Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

20 23 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:35

... chia phân thức ta biến đổi biểu thức hữu tỉ -Khi nói phân thức A chia cho thành phân thức -Khi nói phân thức A chia cho phân thức B ta có cách viết? Đó cách viết nào? phân thức B ta có hai cách...-Vậy biểu thức hữu tỉ phép tốn: thực phép tốn cộng, trừ, nhân, chia nào? 2/ Biến đổi biểu Hoạt động 2: Biến đổi thức hữu tỉ thành biểu thức hữu tỉ thành phân thức phân thức (10 phút)... thạo phép tốn phân thức đại số II Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi tập 50, 51, 53 trang 58 SGK, phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ôn tập kiến thức biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức, máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay