Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

10 5 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:34

Đại sốGiáo án BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC A Mục tiêu : - Kiến thức : HS hiểu khái niệm biểu thức hữu tỉ, hiểu cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành pt đại số Biết phân thức đa thức biểu thức hữu tỉ - Kĩ : HS biết cách biểu diễn bt hữu tỉ dạng dãy phép tốn pt, biết tìm điều kiện để giá trị pt xác định Rèn tính xác, cẩn thận tính tốn - Thái độ : Có thái độ nghiêm túc ý thức tích cực hăng hái phát biểu xây dựng B Chuẩn bị : - Giỏo viờn : SGK toán tập Bảng phụ ghi bảng - Học sinh : Ôn kiến thức quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức C Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : KIỂM TRA BÀI CŨ : Đề đưa lên hình Hoạt động : 1- BIỂU THỨC HỮU TỈ - GV : Đưa biểu thức Sgk-55 lên hình - H : Quan sát nhận xét: x ; 4x  ; 3x  x3 ? Hãy quan sát cho biết biểu thức cấu tạo nào, bao gồm phép tính - GV: Giới thiệu bt hữu tỉ 2x 2 x  … ; ; x 1 ? Vậy em hiểu biểu - Mỗi biểu thức biểu thị dãy phép toán (+, -, x, :) phân thức gọi thức hữu tỉ ? Lấy ví dụ biểu thức hữu tỉ biểu thức hữu tỉ 2x 2 x ? bt cấu tạo ntn x2  HS lấy ví dụ HS: pt 2x  chia cho pt x1 x 1 Hoạt động : 2- BIẾN ĐỔI MỘT BIỂU THỨC HỮU TỈ THÀNH MỘT PHÂN THỨC ( 11 phút ) - Gv yêu cầu HS tự nghiên cứu VD1 � �� � 1 �� : x  �  HS trả lời: A  � x1 � x �� x � 1 x viết thành ? bt A  x - HS : Thảo luận theo nhóm bàn làm ?1 sau x lên bảng thực phép chia 2   2x   x 1  :      ?1 B = = ? Áp dụng làm tập ?1 2x x  x      1 x 1 ? Để biến đổi biểu thức B thành ? Biến đổi thu gọn bt ntn phân thức ta làm 1 = x  x2  1 2x x  x  x2  : = = x  (x  1)2 x2  x x2  - G : Gọi Hs khác nhận xét sửa sai Hoạt động : GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC - Gv : Giới thiệu VD2 (Sgk) HS đọc thực hành làm ví dụ theo hướng Hs trình bày lại VD lên bảng dẫn GV - Tương tự VD cho HS thảo luận HS thực hành tương tự cho ?2 : nhóm làm tập ?2 Cho phân thức: A  ? Để giá trị phân thức xác định ta cần điều kiện biến x1 x2  x a/ A xác định x2  x 0  x ≠ x ≠ -1 - Gv : Gợi ý Hs thực rút gọn biểu b/ Ta có A = x  = x  = x(x  1) x x2  x thức A sau tính giá trị A - Gv : Gọi đại diện Hs lên bảng Do x = 1.000.000  A = giải 1.000.000 x = -1  A = -1  Nhận xét kết sửa sai sót Hoạt động : CỦNG CỐ ? Qua học hôm em cần nắm HS trả lời ghi nhớ kiến thức ? Nhắc lại Hs làm tập 46a, 47a (Sgk-57) kiến thức - Gv hệ thống lại kiến thức Hoạt động : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( phút ) - Nắm kiến thức vừa học biểu thức hữu tỉ - Làm tập : 44, 467 SBT tr 24-25 Bài 48, 49 , 46b, 47b SGK tr 58  1; 2�   x - HD 49 SGK tr 58: U  2 ��� -Tiết 35 : " Luyện tập " 1; 2nên bt có mẫu khác x �1;x �2 LUYỆN TẬP A Mục tiêu : - Kiến thức : HS củng cố khắc sâu quy tắc phép nhân, chia phân thức cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức đại số - Kĩ : Rèn cho HS kĩ thực phép chia, nhân phân thứcbiến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức đại số, tìm điều kiện tính giá trị phân thức - Thái độ : Có thái độ nghiêm túc ý thức tích cực hăng hái phát biểu xây dựng B Phương pháp : - Phát & giải vấn đề - Hoạt động theo nhóm nhỏ C Chuẩn bị : - Giỏo viờn : Soạn đầy đủ, phấn màu Bảng phụ ghi đề câu 55c - Học sinh : Ôn kiến thức nhân , chia pt biến đổi biểu thức hữu tỉ D Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : KIỂM TRA BÀI CŨ : ( phút) - GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lớp làm, HS thực hành trả lời bảng x 1 1 x x  (HS1) : ? Biến đổi bt sau thành phân thức đại số : ) ( đ/a: 3x 1 2x 1 1 x2 (HS2 ): ? Tìm giá trị x để giá trị biểu thức sau xác định: x2  HS nhận xét bổ xung GV đánh giá cho điểm ĐVĐ vào Hoạt động : LUYỆN TẬP ( 33 phút ) Bài 50, 51 : SGK tr 58 Thực     1  x x1  50 b /  x  1.  x2 y   x 1  51a/    :      y x  y y x 1        :   x  4x  x  4x    x  x  2 b/  HS: Nêu thứ tự thực phép tính biểu thức HS: Thảo luận nhóm để thực phép tính sau phút lên bảng trình bày HS đồng thời làm câu 50b 51a bảng x2  x2  50b/ =   x2  x1 x1  ? Nêu thứ tự thực phép tính  2 = x  1  x  1  x  1 3 x biểu thức  x2 y   x 1  - Gv : Gọi đại diện nhóm lên bảng 51 a/    :     = … = x  y  y x  y y x trình bày lời giải GV hướng dẫn câu 51b ? Còn cách khơng - Gv : Lưu ý cho HS phép nhân ta rút gọn chéo cho nhanh � 1 �� 1 � �: �   b/ = � = 2 � x  2 ��x  x  � � x    � � �� 1 �� 1 � �1 :  �x   x  ��x   x  �� �=… � �� ��x  x  � - Gv Hs nhận xét, sửa chữa sai sót  Đưa kết luận chung cách giải Bài 53: SGK tr 58 ? Để biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức đại số ta làm 1 = (x  2)(x  2) Cách khác: quy đồng ngoặc HS đọc đề 53, suy nghĩ nêu cách giải HS: chuyển biểu thức đại số thành phép nhân chia phân thức 1 phân ta chuyển   1 1 1:  1  HS: 1 x x  x phép chia phân thức 1  2x   ? Biến đổi biểu thức = + 1:  1  = … = 1 x x1  x Tương tự cho phần lại ? Trong ? Dự đốn kq phép tính : 1 1 1 1 sau kiểm tra kq 1 x 1 � � � � x1 1 1 =1+ 1: � =…= 1 � 1 2x  � 1 � 1 � x� x = …= 3x  2x  HS lên bảng trình bày Dưới lớp làm dự đốn ? Để biến đổi bt ta làm ntn nhận xét GV chốt lại cách làm Hoạt động : CỦNG CỐ ( phút ) ? Nhắc lại kiến thức vừa vận HS trả lời ghi nhớ dụng - GV chốt lại toàn GV nhấn mạnh lưu ý làm dạng bt Hoạt động : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( phút ) - Nắm kiến thức vừa học biến đổi biểu thức đại số - Làm tập : 51; 54; 55; 56 SBT tr 26 Bài 52; 56 SGK tr 58- 59 ƠN TẬP HỌC KÌ I A Mục tiêu : - Kiến thức : HS hệ thống lại kiến thức học kì I nhân, chia đơn đa thức, đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, phân thức đại số, phép tính, biểu thức hữu tỉ… - Kĩ : HS nắm vững vận dụng tốt quy tắc nhân chia đơn đa thức, đẳng thức, phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào làm tập - Thái độ : Có thái độ nghiêm túc ý thức tích cực hăng hái phát biểu xây dựng B Phương pháp : - Phát & giải vấn đề - Hoạt động theo nhóm nhỏ C Chuẩn bị : - Giỏo viờn : Soạn đầy đủ SGK toán tập - Học sinh : Ôn tập kiến thức chương I & II D Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : 1- ÔN TẬP LÝ THUYẾT - Gọi học sinh trả lời câu hỏi HS trả lời câu hỏi , Hs theo dõi ghi tóm ơn tập chương I tắt kt trọng tâm : ? Nêu quy tắc nhân đơn, đa thức với đa Nhân đơn, đa thức với đa thức thức Các đẳng thức đáng nhớ ? Viết bảy đẳng thức đáng nhớ? Lấy Các phương pháp phân tích đa thức ví dụ minh hoạ ? Nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Chia đơn, đa thức cho đơn thức, chia thành nhân tử đa thức biến xếp - Gv hệ thống lại kiến thức bảng Hoạt động : BÀI TẬP ÔN TẬP : Bài 1: Làm tính nhân, chia HS thực hành trình bày bảng HS a/ 5x2.(3x2 – 7x + 2) lớp làm bài, nhận xét bổ xung b/ xy.(2x2y – 3xy + y2) a/ = 15x4 – 35x3 + 10x2 2 c/ (2x – 3x)(5x – 2x + 1) d/ (6x3 – 7x2 – x + 2):(2x + 1) b/ = 2 x y – 2x2y2 + xy3 3 c/ = 10x4 – 19x3 + 8x2 – 3x ? Để thực phép nhân, phép d/ = 3x2 – 5x + chia ta làm Cho HS tự thảo luận nhóm (2 phút) - Gv gọi HS lớp nhận xét, sửa sai Bài 2: Tính gt b thức sau: HS: nhân đa thức dùng hđt để rút a/ A = (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1) x gọn, sau thay gt x vào bt rút gọn: 2005 HS thực hành bảng : b/ B = (2x + 1)2 + (3x – 1)2 + 2(2x + 1) (3x Ta có A = x2 – – x2 + 2x + = 2x – – 1) x = Thay x = 2005  A = 2.2005 – = 4009 ? Để làm tập ta áp dụng kiến thức Có:B = �  2x  1   3x  1 � � �  5x = 25x học Gọi HS lên bảng trình bày lời giải 2 Tại x =  B = 25.52 = 54 - G : Gọi Hs lớp nhận xét, sửa sai - GV chốt lại cách giải Bài 3: Phân tích đa thức sau thành Hs thảo luận nhóm (3’) Sau đại diện nhóm lên bảng trình bày lời giải nhân tử a/ x2 – + (x – 2)2 b/ x3 – 2x2 + x – xy2 c/ x3 – 4x2 – 12x + 27 a/ = (x – 2)(x + 2) + (x – 2)2 = 2x(x – 2) b/ = x(x2 – 2x + – y2) ? Để phân tích đt thành nhân tử, ta áp dụng phương pháp = x(x – y – 1)(x +y – 1) c/ = (x3 + 27) – (4x2 + 12x) ? Nhắc lại phương pháp làm = (x + 3)(x2 – 3x + – 4x) câu = (x + 3)( x2 – 7x + 9) Bài 4: Tìm x biết: - HS lớp làm vào vở, nhận xét, sửa a/  x  2   x  2  x  2  chữa sai sót HS: phân tích vế trái thành tích ,đưa dạng b/ x2  8x  16  ? Để tìm x toán ta làm ntn Gọi HS thực hành bảng, sau cho a.b = a = b = HS thực hành bảng: a/ � 4 x  2  � x   � x  2 b/ �  x  4  � x   � x  HS nhận xét GV chốt lại cách giải Bài 5: Làm tính chia HS đọc đề bài, sau suy nghĩ nêu cách (x4 + x3 + 4x2 + 5x – 2) : (x2 + 3x – 2) giải ? Nêu cách thực phép chia HS trình bày bảng theo cột dọc, tìm ? Làm để kiểm tra xem phép chia thương x2 - 2x +12 dư -35x + 22 có xác khơng HS: kiểm tra lại kết cách: (x2 + 3x – 2) (x2 - 2x +12)+( -35x + 22) = x4 + x3 + 4x2 + 5x – Hoạt động : CỦNG CỐ: ? Qua học hôm em cần nắm HS trả lời ghi nhớ kiến thức - Gv hệ thống lại kiến thức Hoạt động : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm kiến thức Làm tập 53 đến 59 SBT tr 2 � � � 25� 25 � � 25 x  � � � x  �� - HD 59 c: đưa bt C =  x  5x   � � 4 � � � 2� � �   - Ôn tập kiến thức phân thức đại số Tiết 39, 40 ... chia phân thức cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức đại số - Kĩ : Rèn cho HS kĩ thực phép chia, nhân phân thức kĩ biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức đại số, tìm điều kiện tính giá. .. hiểu biểu - Mỗi biểu thức biểu thị dãy phép toán (+, -, x, :) phân thức gọi thức hữu tỉ ? Lấy ví dụ biểu thức hữu tỉ biểu thức hữu tỉ 2x 2 x ? bt cấu tạo ntn x2  HS lấy ví dụ HS: pt 2x  chia... x  (HS1) : ? Biến đổi bt sau thành phân thức đại số : ) ( đ/a: 3x 1 2x 1 1 x2 (HS2 ): ? Tìm giá trị x để giá trị biểu thức sau xác định: x2  HS nhận xét bổ xung GV đánh giá cho điểm ĐVĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay