Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

10 22 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:34

... chia phân thức cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức đại số - Kĩ : Rèn cho HS kĩ thực phép chia, nhân phân thức kĩ biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức đại số, tìm điều kiện tính giá. .. hiểu biểu - Mỗi biểu thức biểu thị dãy phép toán (+, -, x, :) phân thức gọi thức hữu tỉ ? Lấy ví dụ biểu thức hữu tỉ biểu thức hữu tỉ 2x 2 x ? bt cấu tạo ntn x2  HS lấy ví dụ HS: pt 2x  chia... x  (HS1) : ? Biến đổi bt sau thành phân thức đại số : ) ( đ/a: 3x 1 2x 1 1 x2 (HS2 ): ? Tìm giá trị x để giá trị biểu thức sau xác định: x2  HS nhận xét bổ xung GV đánh giá cho điểm ĐVĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay