Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

19 17 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:34

... trừ , ; 2x - x + ; ( 6x + )(x -2) phân thức x + xy ; Biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức Vd1 ( sgk ) Gv giới thiệu : Mỗi biểu thức phân Vd2 : Biến đổi biểu thức thành phân thức biểu thi... Mỗi biểu thức phân thức biểu 2 ; ; 2x - 5x + ; ( 6x + ) (x -2) ; nhân , chia phân thức biểu thức hữu tỉ 4x + x+3 VD : Em cho biết biểu thức , biểu thức phân thức ? 2 Hs : ; ; thị dãy phép toán... phân thức đại số - PTĐS biểu thức có dạng A với A, B B phân thức & B ≠ đa thức (Mỗi đa thức số thực coi phân thức Một đa thức có phải phân thức đại số khơng? đại số) - Hai PT Định nghĩa phân thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay