Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

13 25 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:34

... thành thạo phép toán phân thức đại số, cách biến đổi biểu thức thành phân thức đại số - Rèn kĩ tìm điều kiện biến để giá trị phân thức xác định, cách tính giá trị phân thức - Có ý thức liên hệ với... phép x2  Chia ( GV: biểu thức đại số có chứa 2x  ): x x 1 phép toán phân thức gọi Biến đổi biểu thức hữu tỉ thành chung biểu thức hữu tỉ phân thức ? Lấy ví dụ cácbiểu thức hữu tỉ - học sinh...   (x  2) 2  (x  2) 2 (x  2) (x  2)  2x (x  2) (x  2)   8x (x  2) (x  2) 4   2 2x x  (x  2) (x  2)  Bài tập 53a (tr 58 -SGK) * 1 - Giáo viên chốt kết quả, lưu ý cách trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay