Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:34

Giáo án Đại số BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC A MỤC TIÊU: - Hs có khái niệm biểu thức hữu tỉ, biết phân thức đa thức biểu thức hữu tỉ - HS biết cách biểu diễn biểu thức hữu tỉ dạng dãy phép toán phân thức hiểu biến đổi biểu thức hữu tỉ thực phép tốn biểu thức để biến thành phân thức đại số - HS có kĩ thành thạo phép toán phân thức, biết cách tìm điều kiện biến để giá trị phân thức xác định B CHUẨN BỊ: - GVbảng phụ ghi ví dụ hoạt động 1, hđ2 hđ3 - HS: bảng nhóm, bút C TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Kiểm tra cũ: Thực phép tính HS1: 8xy 12xy3 : 3x   15x HS2: 4(x  3) x2  3x : 3x2  x 1 3x Bài mới: Hoạt động thày, trò - GV đưa ví dụ giới thiệu cho Ghi bảng Biểu thức hữu tỉ học sinh - HS ý theo dõi VD: 2x 2 x x  ; ; 1;  ; 3x  x 1 2x 2 x Biểu thức biểu thị phép x2  Chia ( GV: biểu thức đại số có chứa 2x  ): x x 1 phép toán phân thức gọi Biến đổi biểu thức hữu tỉ thành chung biểu thức hữu tỉ phân thức ? Lấy ví dụ cácbiểu thức hữu tỉ - học sinh đứng chỗ lấy ví dụ 2x 2 x VD: Biến đổi biểu thức thành x2  Phân thức ? Thực phép tính:  2x    x    :  x2      1  2x    A   2 :    x    x  1 x2  2(x  1)   x 3 - Cả lớp làm giấy nháp - GV thu vài em để kiểm tra Gọi HS lên bảng làm - Cả lớp nhận xét làm bạn - GV yêu cầu học sinh làm ?1 - Cả lớp làm bài, học sinh lên bảng làm ?1 1 x B 2x 1 x 1  2x   B  1 1   x  1  x  1  Giá trị phân thức Lưu ý: làm toán liênquan đến phân thức trước hết phải tìm đk biến để giá trị tương ứng mãu thức khác 0, đk để giá trị phânthức xác định x  x2  x   x  (x  1)2 x2  VD ( bảng phụ) - GV giới thiệu điều kiện xác định - GV đưa ví dụ lên bảng phụ ?2 Cho phân thức C  x 1 x2  x hướng dẫn học sinh cách giải toán a) ĐKXĐ: - HS ý theo dõi x2 + x 0  x(x+1) 0 - GV yêu cầu học sinh làm ?2 - học sinh lên bảng làm câu a - GV hướng dẫn học sinh làm  x 0 , x -1 b) C  x 1 x 1   x  x x(x  1) x Với x = 1000000 1000000 C  Với x = -1  không thoả mãn đk x Nên khơng tính giá trị phân thức Củng cố: - HS nhắc lại bước biến đổi biểu thức thành phân thức - Cách tìm ĐKXĐ phân thức HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học theo SGK - Làm tập 46, 47, 48 (trang 57, 58 - SGK) - Làm tập 48, 49 (trang 25 - SBT) HD 48: c) Tìm x d) Tìm x: x2  4x  1 x2 x2  4x  0  x= -  kết luận khơng có giá trị x2 x để phân thức nhậ giá trị LUYỆN TẬP A Mục tiêu: - Học sinh có kĩ thực thành thạo phép toán phân thức đại số, cách biến đổi biểu thức thành phân thức đại số - Rèn kĩ tìm điều kiện biến để giá trị phân thức xác định, cách tính giá trị phân thức - Có ý thức liên hệ với thực tiễn thông qua giải tập B Chuẩn bị: - Giáo viên:bảng phụ ghi nội dung 51, 53, 56 (tr58-59 - SGK), phiếu học tập 55(tr58- SGK) - Học sinh: bảng nhóm, bút C Tiến trình giảng: Kiểm tra cũ: -GV gọi học sinh lên bảng làm câu a, b 50 (trang 58 - SGK) -HS lên bảng làm bài, lớp làm vào giấy nháp, sau nhận xét làm bạn Bài mới: Hoạt động GV HS Ghi bảng Bài tập 51 (tr58 - SGK) - Giáo viên đưa đề lên bảng phụ yêu cầu học sinh làm - Cả lớp làm giấy nháp - học sinh lên bảng trình bày - Lớp nhận xét kết quả, cách trình bày  x2 y   x 1  a)    :     x  y y x y x3  y3  x2  xy  y2   :  xy2 xy2   (x  y)(x2  xy  y2 ) xy2  xy x  xy  y2 x  y 1     b)   :     x  4x  x  4x    x  x   (x  2)2  (x  2)2 (x  2)(x  2)  2x (x  2)(x  2)  8x (x  2)(x  2) 4   2 2x x  (x  2)(x  2) Bài tập 53a (tr58 -SGK) * 1 - Giáo viên chốt kết quả, lưu ý cách trình bày giải khoa học * 1 1 x 1  x x 1 x 1 x 1 x x 2x   x 1 x 1 1 - Giáo viên đưa đầu lên bảng phụ * 1 1 yêu cầu lớp thảo luận - Cả lớp thảo luận theo nhóm làm theo nhóm bàn 1 1 x 2x  x 1 x  3x   2x  2x  Bài tập 55 (tr59 - SGK) x2  2x  Cho phân thức: x2  - Giáo viên thu làm số a) ĐKXĐ: x2  0  x 1 nhóm, đưa lên bảng để HS lớp theo dõi - Cả lớp nhận xét làm nhóm x2  2x  (x  1)2 x 1 b)   x 1 (x  1)(x  1) x  c) Bạn sai x = -1 khơng thoả mãn đk x Với giá trị x 1 cóa thể tính giá trị biểu thức Bài tập 56 (tr59 -SGK) a) ĐKXĐ: x 2 3x2  6x  12 3(x2  21x  4) b)  x3  (x  2)(x2  2x  4)  x - Giáo viên đưa phiếu học tập lên bảng phụ giao cho học sinh c) Vì x  4001 thoả mãn điều kiện XĐ 2000 - Cả lớp làm cá nhân làm vào phiếu học tập - học sinh lên bảng điền vào phiếu học sinh khác trao đổi cho để giá trị biểu thức bằng: 3.2000  6000 4001 4001  4000 2 2000 nhận xét - Giáo viên đưa đề lên bảng - Cả lớp thảo luận nhóm làm - Giáo viên thu số để kiểm tra - Lớp nhận xét Củng cố: - Học sinh nhắc lại bước làm - Giáo viên ý cho học sinh tính giá trị biểu thức cần ý ĐKXĐ Hướng dẫn học nhà - Làm 52, 54 (tr58, 59 - SGK) - Bài 45, 47, 54, 55, 56 (tr25, 26 - sbt) - Trả lời câu hỏi  (Trong phần ôn tập chương II) -Đối với 54 ta cần ý: tìm đ/k x để giá trị phân thức xác định, ta cho bbiểu thức mẫu tìm giá trị x sau loại bỏ giá trị x làm cho mẫu ÔN TẬP CHƯƠNG II A.Mục tiêu: Hệ thống kiến thức chương II bao gồm : Các khái niệm phân thức quy tắc cộng trừ, nhân, chia phân thức, tính chất phép toán Rèn lụyện kỹ thực phép biến đổi đồng tìm điều kiện biến để biểu thức xác định cách thành thạo Rèn lụyện tính cẩn thận, tỉ mỉ kĩ vận dụng, tính tốn cho học sinh B.Chuẩn bị giáo viên học sinh: GV: Phấn màu H/S: Giấy nháp Trả lời câu hỏi làm tập ôn tập chương C.Tiến trình dạy học: NỘI DUNG BÀI A, Lý thuyết: * Gv gọi h/s trả lời câu hỏi (SGK) * Gv bổ sung , nhắc lại cho hoàn chỉnh để chứng tỏ hai phân thức B, Bài tập: ta làm nào? Rút gọn phân thức sau ta có phân thức trước Hoặc nhân chéo thấy hai đa thức Bài 57: Chứng tỏ phân thức sau a, 3x  v� 2x  2x  x  Ta có 3.( 2x2 +x + 6) = 6x2 + 3x +18 ( 2x + 3).( 3x + 6) =6x2 + 3x +18 Vậy 3x  = 2x  2x  x  GV cho HS làm tập 58 SGK, HS thảo luận theo nhóm bàn để làm bài, GV cho HS nêu cách làm sau gọi HS khác lên bảng làm b, Tương tự Bài 58: Thực phép tính a, 4x  2x  2x  1   :  2x  2x  1 10x   2x  1   2x  1 5 2x  1   2x  1 2x  1 4x 10     x 0;  2x   2 Bài 59: xP yP a, Cho A  x  P  y  P P xy x y xy xy y x y x y A  xy xy x y x y x y  x  y  x y;x 0;y 0 x Bài 60 x  �4 x  �x    � � �2 x  x  x  � Thay P = đơn giản biểu thức a ĐKXĐ �2 x  �0 �x �1 �2 � �x  �0 ��x �2 x  �0 �x �1 � � � x ��1 b.biểu thức sau rút gọn là: 4( x  1)( x  1) x  x    x  x  g 2( x  1)( x  1) = 10g2 4 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Làm tập lại Ôn tập kiến thức chuẩn bị cho thi học kì I Làm tập ơn tập chương II SBT ... thành thạo phép toán phân thức đại số, cách biến đổi biểu thức thành phân thức đại số - Rèn kĩ tìm điều kiện biến để giá trị phân thức xác định, cách tính giá trị phân thức - Có ý thức liên hệ với... phép x2  Chia ( GV: biểu thức đại số có chứa 2x  ): x x 1 phép toán phân thức gọi Biến đổi biểu thức hữu tỉ thành chung biểu thức hữu tỉ phân thức ? Lấy ví dụ cácbiểu thức hữu tỉ - học sinh...   (x  2) 2  (x  2) 2 (x  2) (x  2)  2x (x  2) (x  2)   8x (x  2) (x  2) 4   2 2x x  (x  2) (x  2)  Bài tập 53a (tr 58 -SGK) * 1 - Giáo viên chốt kết quả, lưu ý cách trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay