Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

Giáo án Đại số lớp PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I MỤC TIÊU BÀI HỌC : − Học sinh nắm : + Khái niệm phương trình bậc (một ẩn) + Quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân vận dụng thành thạo chúng để giải phương trình bậc II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : Giáo viên : − Thước kẻ, phấn màu, SGK, SBT, phiếu học tập, bảng phụ Học sinh : − Thực hướng dẫn tiết trước bảng nhóm III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Ổn định lớp : phút kiểm diện Kiểm tra cũ : 6’ HS1 : −Tập hợp nghiệm phương trình ? Cho biết ký hiệu ? − Giải tập tr SGK Đáp án : Thử trực tiếp ta thấy x = -1 nghiệm pt (a) (c) HS2 : −Thế hai phương trình tương đương ? cho biết ký hiệu ? − Hai phương trình y = y (y − 1) = có tương đương khơng ? Đáp án : y = thỏa mãn pt y (y − 1) = không thỏa mãn pt y = hai pt khơng tương đương Bài : TL 4’ Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh HĐ1 : Định nghĩa phương trình bậc ẩn HS : Quan sát đề bảng Hỏi : Hãy nhận xét dạng phụ ; lớp suy nghĩ pt sau : 1HS Trả lời : có dạng ax + a/ 2x − = ; b/ x+5= b = 0, a, b số, a ≠ Kiến thức Định nghĩa phương trình bậc ẩn a/ Định nghĩa : Phương trình dạng ax + b = 0, với a b hai số cho a ≠ 0, gọi phương trình bậc TL Hoạt động Giáo viên c/ x − = ; d/ 0,4x − =0 Hoạt động Học sinh HS nghe GV giới thiệu Kiến thức ẩn b/ Ví dụ : GV giới thiệu : pt 2x − = − 5y = là pt bậc ẩn 1HS Trả lời định nghĩa pt bậc ẩn Hỏi : Thế pt SGK tr bậc ẩn ? Một vài HS nhắc lại định GV yêu cầu HS khác nhắc nghĩa lại định nghĩa pt bậc ẩn HĐ : Hai quy tắc biến đổi phương trình 10’ Hai quy tắc biến đổi phương trình GV nhắc lại hai tính chất HS : Nghe GV nhắc lại quan trọng đẳng thức số : Nếu a = b a + c = b + c 1HS nêu lại hai tính chất Ngược lại, quan trọng đẳng thức a + c = b + c a = b số Nếu a = b ac = bc Ngược lại, ac = bc a=b a) Quy tắc chuyển vế : GV cho HS làm ?1 : vế) a/ x − = ; b/ HS đọc đề Trong phương trình, ta chuyển hạng tử từ vế sang vế đổi dấu hạng tử Ví dụ : a) x − = x = + x=4 +x=0 c) 0,5 − x = 1HS lên bảng giải GV gọi 1HS lên bảng giải pt (chuyển b) +x=0 x=0− (chuyển vế) Hỏi : Các em vận dụng Trả lời : vận dụng tính x=− tính chất để tìm x ? chất chuyển vế GV giới thiệu quy tắc HS : nghe giới thiệu b) Quy tắc nhân với số : τ Trong phương trình, chuyển vế nhắc lại ta nhân hai vế GV cho HS làm ?2 HS đọc đề với số khác x a/ = − ; b/ 0,1x = 1,5 Ví dụ : c) − 2,5x = 10 1HS lên bảng giải theo TL Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh GV gọi 1HS lên bảng giải yêu cầu GV a) cách nhân hai vế với số khác GV giới thiệu quy tắc HS : nghe giới thiệu nhắc lại nhân với số Kiến thức x x = −1 = −1 x = −2 GV gọi HS giải câu (a) HS lên bảng giải câu (a) b) 0,1x = 1,5 cách khác cách khác 1 0,1x = 1,5 x 0,1 0,1 a) = −1 x = 15 x 1 : = − : ⇒ x = − Quy tắc nhân phát 2 biểu : Hỏi : Hãy thử phát biểu HS : Phát biểu quy tắc τ Trong pt ta quy tắc nhân dạng nhân dạng khác tr chia hai vế cho khác SGK số khác HĐ : Cách giải phương Các giải phương trình trình bậc ẩn bậc ẩn 12’ GV giới thiệu phần thừa HS đọc lại phần thừa Ta thừa nhận : Từ nhận tr SGK yêu cầu nhận SGK pt, dùng quy tắc 2HS đọc lại chuyển vế hay quy tắc nhân, ta nhận pt tương đương với pt cho GV cho HS lớp đọc ví HS : lớp đọc ví dụ Sử dụng hai quy tắc dụ ví dụ tr SGK ví dụ phút để giải pt bậc ẩn 2phút HS : lên bảng Ví dụ :Giải pt 3x − = Sau gọi HS1 lên bảng HS1 : trình bày ví dụ Giải : 3x − = trình bày ví dụ 1, HS2 HS : trình bày ví dụ 2 trình bày ví dụ ⇔ 3x = (chuyển − sang vế Một vài HS nhận xét phải đổi dấu) GV gọi HS nhận xét Hỏi : pt 3x − = có Trả lời : pt có nghiệm ⇔ x = (chia vế cho 3) x = nghiệm KL : Phương trình có nghiệm x = GV giới thiệu ví dụ HS : nghe GV giới thiệu ví dụ : Giải pt 1− x=0 cách trình bày thực ghi nhớ cách làm TL Hoạt động Giáo viên hành Hoạt động Học sinh Kiến thức Giải : 7 1− x=0 ⇔ − x = −1 GV yêu cầu HS nêu cách HS nêu cách giải tổng ⇔ x = (−1) : (− ) ⇔ x = giải pt : ax + b = (a ≠ 0) quát SGK tr 3 Hỏi : pt bậc ax + b = Trả lời : Có nghiệm Vậy : S =   b có nghiệm ? 7  x = − a GV cho HS làm ?3 HS đọc đề Giải pt : −0,5x + 2,4 = HS lên bảng giải −0,5x + 2,4 = ⇔ −0,5x = −2,4 ⇔ Tổng quát, pt ax + b = (với a ≠ 0) giải sau : ax + b = b ⇔ ax = − b ⇔ x = − a x = −2,4 : (−0,5) Vậy pt bậc ax + b = ln có nghiệm x = 4,8 x = − b a HĐ : luyện tập, củng cố 10’ Bài tập tr 10 SGK GV treo bảng phụ tập 1HS đọc to đề trước lớp yêu cầu HS làm 1HS làm miệng tập miệng Bài tập tr 10 SGK Có pt bậc : a) + x = c) − 2t = d) 3y = Bài tập (a, c)tr 10 SGK Mỗi HS nhận phiếu a) 4x − 20 = Bài tập (a, c) tr 10 SGK học tập ⇔ 4x = 20 ⇔ x = GV phát phiếu học tập HS làm việc cá nhân, Vậy : S = {5} tập (a, c) cho HS GV cho HS hoạt động trao đổi nhóm kết c) x − = − x theo nhóm ⇔ 2x = + Đại diện nhóm trình bày ⇔ 2x = ⇔ x = GV gọi đại diện nhóm làm trình bày làm Vậy : S = {4} TL 2’ Hoạt động Giáo viên Hướng dẫn học nhà : Hoạt động Học sinh Kiến thức − HS nắm vững hai quy tắc biến đổi pt cách giải pt bậc ẩn − Làm tập : ; (b, d) , tr − 10 SGK − Bài tập 11 ; 12 ; 17 SBT IV RÚT KINH NGHIỆM ... : Thế pt SGK tr bậc ẩn ? Một vài HS nhắc lại định GV yêu cầu HS khác nhắc nghĩa lại định nghĩa pt bậc ẩn HĐ : Hai quy tắc biến đổi phương trình 10’ Hai quy tắc biến đổi phương trình GV nhắc lại... quy tắc nhân dạng nhân dạng khác tr chia hai vế cho khác SGK số khác HĐ : Cách giải phương Các giải phương trình trình bậc ẩn bậc ẩn 12’ GV giới thiệu phần thừa HS đọc lại phần thừa Ta thừa nhận... để giải pt bậc ẩn 2phút HS : lên bảng Ví dụ :Giải pt 3x − = Sau gọi HS1 lên bảng HS1 : trình bày ví dụ Giải : 3x − = trình bày ví dụ 1, HS2 HS : trình bày ví dụ 2 trình bày ví dụ ⇔ 3x = (chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay