Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

... : Thế pt SGK tr bậc ẩn ? Một vài HS nhắc lại định GV yêu cầu HS khác nhắc nghĩa lại định nghĩa pt bậc ẩn HĐ : Hai quy tắc biến đổi phương trình 10’ Hai quy tắc biến đổi phương trình GV nhắc lại... quy tắc nhân dạng nhân dạng khác tr chia hai vế cho khác SGK số khác HĐ : Cách giải phương Các giải phương trình trình bậc ẩn bậc ẩn 12’ GV giới thiệu phần thừa HS đọc lại phần thừa Ta thừa nhận... để giải pt bậc ẩn 2phút HS : lên bảng Ví dụ :Giải pt 3x − = Sau gọi HS1 lên bảng HS1 : trình bày ví dụ Giải : 3x − = trình bày ví dụ 1, HS2 HS : trình bày ví dụ 2 trình bày ví dụ ⇔ 3x = (chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay