Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

Giáo án Đại số lớp Ngày soạn: Tiết 42: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I.Mục tiêu: H/s cần nắm được: - Khái niệm phương trình bậc ẩn - Quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân vận dụng thành thạo chúng để giải phương trình bậc II Chuẩn bị : Gv ghi bảng phụ cách giải pt cách tổng quát III.Tiến trình lên lớp: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra cũ Một hsinh lên bảng trả lời - Viết số pt ẩn - Thế pt tương đương, pt có 1.Định nghĩa pt bậc nghiệm ẩn: Hoạt động 2: Định nghĩa Ví dụ: Cho pt: 5x +6 =0 pt bậc ẩn: Gọi pt bậc Giáo viên giới thiệu định H/s nêu số ví dụ pt bậc Pt có dạng: ax +b = (a 0, nghĩa phương trình bậc nhất ẩn a, b số thực) gọi ẩn Học sinh nhận dạng số phương trình bậc Gv đưa ví dụ 5x+6 = phương trình bậc ẩn Gọi phương trình bậc ẩn Xác định hệ số Ví dụ: 5x + = ẩn a, b 2x+ =0 - 5x +4 = 3y –2 = Hai quy tắc biến đổi phương trình: a) Quy tắc chuyển vế: Hoạt động 3: Hai quy tắc Nếu a = b a+c = b+c (SGK) biến đổi phương trình: ngược lại Ví dụ: - Hãy nhắc lại tính chất Hsinh phát biểu * x +2 =  x = -2 đẳng thức số ? *x-4=0  x =0 - Từ tính chất phát biểu quy tắc chuyển vế đăngt thức số ? - Đối với phương trình ta có quy tắc chuyển vế - Vậy thực quy tắc chuyển vế ta phương trình với phương trình cho? H/s thực câu hỏi SGK? Học sinh nêu nhận xét * 3 +x=0  x =4 Nhận xét: Khi chuyển vế số hạng từ vế sang vế phương trình ta phương trình tương đương với phương trình cho Khi nhân vế với ta chia vế cho Vậy ta có quy tắc theo cách khác? - Khi nhân vào vế phương trình ta pt với pt cho ? H/s thực hiện?2 Khi nhân vào vế phương trình ta phương trình tương đương với phương trình cho Hsinh phát biểu =3 1 ta có: x = 2 x =3 Quy tắc:(SGK) Giải phương trình : a) H/s vận dụng giải pt gọi h/s lên bảng giải Học sinh lên bảng giải phương trình 3x –9 = Tương tự học sinh lên bảng giải 1- với x = -1 Nhân vế với 2 x ta có = (-1)  x = -2 b) -2,5 x =10  x =-4 - Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế ? Hoạt động 4: Cách giải phương trình bậc ẩn Gv hướng dẫn h/s giải pt: 3x –9 =0 b) Quy tắc nhân với số: Ví dụ: 2x = Nhân vế x=0 Nhận xét: Khi nhân vào vế phương trình ta phương trình tương đương với phương trình cho 3.Cách giải phương trình bậc ẩn: Khi nhân,chuyển vế ta phương trình tương đương với phương trình cho Ví dụ 1:Giải pt: 3x –9 =  3x =  x =3 Phương trình có ngiệm nhất: x = x=0  x = 1 x =  3 Vậy S =    7 TQ: ax + b =  ax = -b  b  x= a Ví dụ 2: Giải pt: - Từ ví dụ nêu cách giải cách tổng quát ax + b =  ax = -b Gv treo bảng phụ ghi cách giải cách tổng quát Phương trình ax +b =0 cónghiệm x =  x=  b a  b a Phương trình ax +b =0 cónghiệm x = Hoạt động 5: Củng cố: Làm tập (SGK) + x = 0; 3y = 0; 1-2t = pt bậc ẩn Làm tập số (SGK) Hoạt động 6: Hướng dẫn nhà: Nắm vững quy tắc, làm bt 6, 9, 10, 11, 18 (SGK) h/s lên bảng tính  b a Giải phương trình: - 0,5 x +2,4 =  - 0,5 x = -2,4  x = 4,8 ... phương trình cho 3. Cách giải phương trình bậc ẩn: Khi nhân,chuyển vế ta phương trình tương đương với phương trình cho Ví dụ 1:Giải pt: 3x –9 =  3x =  x =3 Phương trình có ngiệm nhất: x = x=0 ... giải phương trình bậc ẩn Gv hướng dẫn h/s giải pt: 3x –9 =0 b) Quy tắc nhân với số: Ví dụ: 2x = Nhân vế x=0 Nhận xét: Khi nhân vào vế phương trình ta phương trình tương đương với phương trình. .. vế phương trình ta pt với pt cho ? H/s thực hiện?2 Khi nhân vào vế phương trình ta phương trình tương đương với phương trình cho Hsinh phát biểu =3 1 ta có: x = 2 x =3 Quy tắc:(SGK) Giải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay