Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

... phương trình cho 3. Cách giải phương trình bậc ẩn: Khi nhân,chuyển vế ta phương trình tương đương với phương trình cho Ví dụ 1:Giải pt: 3x –9 =  3x =  x =3 Phương trình có ngiệm nhất: x = x=0 ... giải phương trình bậc ẩn Gv hướng dẫn h/s giải pt: 3x –9 =0 b) Quy tắc nhân với số: Ví dụ: 2x = Nhân vế x=0 Nhận xét: Khi nhân vào vế phương trình ta phương trình tương đương với phương trình. .. vế phương trình ta pt với pt cho ? H/s thực hiện?2 Khi nhân vào vế phương trình ta phương trình tương đương với phương trình cho Hsinh phát biểu =3 1 ta có: x = 2 x =3 Quy tắc:(SGK) Giải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay