Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

... tắc nhân với số sgk cũ -Trong phương trình, ta nhân hai vế với số khác -Nhân hai vế phương trình với nghĩa ta chia hai vế phương trình cho số -Trong phương trình, ta chia hai vế cho số khác ?2... đổi phương trình Hướng dẫn học nhà: (2 phút) -Định nghĩa phương trình bậc ẩn Hai quy tắc biến đổi phương trình -Vận dụng vào giải tập 8, trang 10 SGK; tập 11, 14 trang 4, SBT -Xem trước 3: Phương. .. trình ax+b=0 ⇔ ax = −b (4 phút) b -Treo bảng phụ tập trang 10 ⇔x=− SGK a -Hãy vận dụng định nghĩa phương -Vậy phương trình ax+b=0 có ?3 trình bậc ẩn để giải nghiệm −0,5 x + 2, = −2, ⇔x= = 4,8
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay