Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

... Hoạt động Định nghĩa phương trình bậc ẩn (8 phút) GV giới thiệu: P/t có dạng ax+b=0, với a b hai số cho a0 gọi p/t bậc ẩn Ví dụ:2x-1=0 x0 2  y  5 GV yêu cầu HS xác định hệ số a b HS:+ p/t 2x-1=0... b=-2 GV yêu cầu HS làm tập số tr.10 SGK Hãy p/t bậc ẩn p/t sau: a) 1+x=0 b) x+x2=0 c) 1-2t=0 d) 3y=0 e) 0x -3= 0 GV giải thích p/t b) e) p/t bậc ẩn HS trả lời: p/t bậc ẩn p/t a), c), d) HS: - P/t... S={-4} GV kiểm tra thêm làm số nhóm c) S={4} d) S={-1} -GV nêu câu hỏi củng cố Đại diện nhóm lên trình bày HS lớp nhận xét a)Định nghĩa p/t bậc ẩn Phương trình bậc ẩn có nghiệm? HS trả lời câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay