Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:31

... giới thiệu: PT PT bậc ẩn H: Thế PT bậc ẩn? Yêu cầu HS khác nhắc lại định nghĩa PT bậc ẩn 10’ HĐ 2: Hai quy tắc biến đổi phương trình GV nhắc lại hai tính chất quan trọng đẳng thức số Nếu a = b a... giải PT bậc ẩn Ví dụ Giải PT 3x  = Giải: 3x  =  3x = (chuyển  sang vế phải đổi dấu)  x = (chia vế cho 3) Vậy phương trình có nghiệm x = Ví dụ Giải PT  x = 7 Giải: 1 x =   x = 1  x 3 =... khác 12’ HĐ 3: Cách giải phương trình bậc ẩn GV giới thiệu phần thừa nhận tr SGK yêu cầu 2HS đọc lại GV cho HS lớp đọc ví dụ ví dụ tr SGK 2phút Sau gọi HS1 lên bảng trình bày ví dụ 1, HS trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay