Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:31

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ - TOÁN LỚP Tiết 42: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI A-Mục tiêu -HS nắm khái niệm phương trình bậc ẩn -Hiểu vận dụng thành thạo hai quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân vừa học để giải phương trình bậc ẩn -Rèn tư phân tích , tổng hợp B-Chuẩn bị giáo viên học sinh -GV: Soạn xem lại soạn, bảng phụ -HS: Học xem nhà C-Tiến trình dạy-học I/ Ổn định tổ chức : ( 2ph) Kiểm tra sĩ số tình hình chuẩn bị nhà HS II/ Kiểm tra: (3ph) -Phát biểu định nghĩa hai phương trình tương đương ? Cho ví dụ ? -Một học sinh lên bảng trả lời III/ Bài mới: 1/ Đặt vấn đề vào : Thế pt bậc ẩn ? Giải pt bậc ẩn ? 2/ Dạy học : TG Hoạt động thầy trò 7' Hoạt động 1: Nội dung ghi bảng I Định nghĩa phương trình bậc ẩn.: Hình thành khái niệm phương trình bậc ẩn ( SGK ) Ví dụ: - GV: Hãy nhận xét dạng phương trình sau: a) x − = b) x+5= c) x − = d ) 0, x − = - GV: Mỗi phương trình phương trình bậc ẩn a) x − = b) x+5= c) x − = d ) 0, x − = Theo em phương trình bậc ẩn ? - GV: Nêu định nghĩa phương trình bậc ẩn - GV: Trong phương trình sau phương trình phương trình bậc ẩn ? x+3 =0 b) x − x + = c) =0 x +1 d ) 3x − = a) Hoạt động 2: Hai quy tắc biến đổi phương trình -GV: Hãy thử giải phương trình sau: 8' a) x − = b) +x=0 x c) = −1 d ) 0,1x = 1,5 Các phương trình: x2 − x + = =0 x +1 phương trình bậc ẩn II Hai quy tắc biến đổi phương trình: a) Quy tắc chuyển vế: ( SGK ) - GV: Các em dùng tính chất để tìm x ? - GV Giới thiệu lúc quy tắc biến đổi phương trình - Hãy thử phát biểu qui tắc nhân dạng khác Hoạt động 3: - GV: Giới thiệu phần thừa nhận yêu cầu hai HS đọc lại - GV: Cho HS thực giải phương trình: 3x 12 = - GV kết luận 10' - GV Cho HS làm [?3] b) Quy tắc nhân số: ( SGK ) III Cách giải phương trình bậc ẩn: Ví dụ: Giải phương trình: x − 12 = ⇔ 3x = 12 12 ⇔ x= ⇔ x=4 Phương trình có nghiệm x = Hay viết: Tập nghiệm S = { 4} Tổng quát: Hoạt động 4: Củng cố: - GV: Cho HS làm tập 7: Phương trình ax + b = (a ≠ 0) Được giải sau: ax + b = (a ≠ 0) ⇔ - GV: Cho HS làm tập 8: ax = −b ⇔ x=− b a Vậy: Phương trình ax + b = (a ≠ 0) ln có nghiệm x = − 13' IV Luyện tập: Bài tập 7: - GV: Cho HS làm tập 6: a) + x = c) − 2t = d ) 3y = Bài tập 8: a) b) c) d) x − 20 = x + x + 12 = x −5 = 3− x − 3x = − x Bài tập 6: b a x( x + + x + 4) 7x 4x 2) S = + x2 + 2 1) S = Với S = 20 ta có: x(2 x + 11) = 20 11x x2 + = 20 Không phải phương trình bậc IV-HDVN dặn dò: (2') -Làm tập SGK ; 10, 11, 12 SBT D Rút kinh nghiệm : ...Theo em phương trình bậc ẩn ? - GV: Nêu định nghĩa phương trình bậc ẩn - GV: Trong phương trình sau phương trình phương trình bậc ẩn ? x +3 =0 b) x − x + = c) =0 x +1 d ) 3x − = a) Hoạt động 2: Hai... phương trình: 3x 12 = - GV kết luận 10' - GV Cho HS làm [ ?3] b) Quy tắc nhân số: ( SGK ) III Cách giải phương trình bậc ẩn: Ví dụ: Giải phương trình: x − 12 = ⇔ 3x = 12 12 ⇔ x= ⇔ x=4 Phương trình. .. đổi phương trình -GV: Hãy thử giải phương trình sau: 8' a) x − = b) +x=0 x c) = −1 d ) 0,1x = 1,5 Các phương trình: x2 − x + = =0 x +1 khơng phải phương trình bậc ẩn II Hai quy tắc biến đổi phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay