Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:31

...Theo em phương trình bậc ẩn ? - GV: Nêu định nghĩa phương trình bậc ẩn - GV: Trong phương trình sau phương trình phương trình bậc ẩn ? x +3 =0 b) x − x + = c) =0 x +1 d ) 3x − = a) Hoạt động 2: Hai... phương trình: 3x 12 = - GV kết luận 10' - GV Cho HS làm [ ?3] b) Quy tắc nhân số: ( SGK ) III Cách giải phương trình bậc ẩn: Ví dụ: Giải phương trình: x − 12 = ⇔ 3x = 12 12 ⇔ x= ⇔ x=4 Phương trình. .. đổi phương trình -GV: Hãy thử giải phương trình sau: 8' a) x − = b) +x=0 x c) = −1 d ) 0,1x = 1,5 Các phương trình: x2 − x + = =0 x +1 khơng phải phương trình bậc ẩn II Hai quy tắc biến đổi phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay