Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:23

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 51: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (TT) I Mục tiêu: - Củng cố bước giải tập cách lập pt Chú ý sâu vào bước lập pt.Cụ thể: Chọn ẩn, phân tích tốn , biểu diển đại lượng lập pt - Vận dụng để giải số dạng toán bậc , quan hệ số, suất lao động, II Chuẩn bị: G/v: bảng phụ, phấn màu H/s: Nắm cách giải tập cách lập phương trình III.Tiến trình lên lớp: Hoạt động Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: H/s làm tập 48 H/s tóm tắt trình bày giải sbt Bảng phụ ghi đề Bđầu Kết quả: Thùng lấy 20 gói, thùng lấy 60 gói Hsinh theo dõi Hoạt động 2: Ví Từ tập 48(sbt) G/v hướng dẫn h/s lập bảng biểu thị mối quan hệ Trong tốn chuyển động có ba đại lượng đại lượng: quãng đường, vận tốc, Hoạt động 2:Ví dụ thời gian G/v đưa đề lên Còn x 3x lại 60-x 80-3x Ví dụ trang 27 (sgk) dụ : trang 27sgk TH1 60 TH2 80 Lấy S = v.t, v = s s ,t= t v Trong tốn có ơtơ bang phụ xe máy tham gia chuyển Trong toán chuyển động ngược chiều V(km/h) T(h ) Xe động có đại lượng ? Hsinh điền vào bảng máy Ta có cơng thức Gọi thời gian xe máy đến lúc ôtô liên hệ ba đại xe gặp x(h) lượng ? Thời gian tơ là: - Trong tốn có đối tượng tham gia x- 2 (h) vì24phút = (h) 5 điều kiện x > chuyển động Quãng đường xe máy là35 chiều hay ngược x(km) chiều Quãng đường ô tô - gviên kẻ bảng Hãy chọn ẩn số ? 45.(x - ) km đơn vị ẩn? Hai qng đượng có tổng Thời gian tơ 90 km -Hsinh lập phương trình x có thêm điều kiện gì? Quãng đường xe máy bao nhiêu? Hai qng đường có quan hệ v t s S(km) với nhau? Xe Hãy lập phương máy Ơ tơ trình giải 45 Gọi học sinh lên bảng giải, lớp giải x phương trình Gọi thời gian xe máy đến lúc xe gặp x(h) 90 - x 00) máy ôtô x+20 Ta có phương trình: gặp đường x (x+20) 21 phút h, ô tô 1h 20 So sánh hai cách giải, cách ngắn x = (x+20) 2 gọn hơn? Bài tập đọc thêm.(sgk) Học sinh đọc Tóm tắt: (học sinh tự tóm tắt) tốn đọc * Cách 1:Gọi thời gian hoàn thêm thành theo kế hoạch x * Bài tốn có * Cách 2:Gọi tổng số may theo cách chọn ẩn? kế hoach x Học sinh nêu cách giải.Sau giáo viên treo bảng phụ ghi cách giải cho học sinh tham khảo Hoạt động 3:Củng cố: Làm tập 37(sgk) Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà: Xem lai cách giải phương trình Làm tập 37, 38, 39, 40, 44 sgk Gv:hướng dẫn tập 37,40 ……….……… Tiết 52: LUYỆN TẬP (T1) I Mục tiêu: - Luyện tập cho học sinh giải tập cácg lập phương trình qua bước Phân tích toán, chọn ẩn, biểu thị số liệu chưa biết, lập phương trình, giải phương trình đối chiếu với điều kiện ẩn, trả lời toàn - Chủ yếu luyện dạng toán quan hệ số, toán thống kê, toán phần trăm II.Chuẩn bị: GV: bảng phụ ghi đầu tóm tắt tập 42 (sgk) HS: Nắm vững bước giải toán cách lập phương trình III.Tiến trình lên lớp: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra Hoạt động học sinh Gọi x tuổi Phương cũ: ( x nguyên dương) Học sinh chữa tập Mười ba năm sau tuổi 40(sgk) Phương là: x + 13 Nội dung ghi bảng Mười ba năm sau tuổi mẹ là:3x+ 13 Ta có phương trình: Giáo viên nhận xét sửa 3x+13=2(x+13) Bài tập 39(sgk) chữa Học sinh giải tiếp phương Gọi số tiền Lan phải trả trình rối trả lời toán cho loại hàng thứ Hoạt động 2:Luyện tập không kể thuế VAT x Bài tập 39(sgk) Hsinh đọc đề tóm tắt đề (nghìn đồng) GV: đưa đề lên bảng Tóm tắt:+Tổng số tiền loại ĐK: 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay