Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

6 29 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:23

... tuổi mẹ 3x 13 năm tuổi mẹ 3x+ 13, tuổi phương HS đọc phân tích đề x+ 13 Khi tuổi mẹ gấp lần tuổi Phương nên ta có Mẹ Phương pt: 3x+ 13= 2(x+ 13) Năm 3x x Vậy Phương 13 tuổi 13 năm 3x+ 13 x+ 13 GV: Lập bảng... lập: 2,5 − 3, 5 = 20 -Làm bt: 37 , 38 , 39 ,40 (SGK) Quãng đường (km) 3, 5x 2,5(x+20) Quãng đường (km) x x Tiết 52: Luyện tập A- Mục tiêu - HS biết giải toán cách lập pt, đặc biệt dạng toán số toán. .. - HS biết giải toán cách lập pt, đặc biệt dạng toán số toán suất - Rèn kỹ trình bày B - Phương tiện C - Các hoạt động 1/ T/c 2/Kiểm tra: Nêu bước giải toán lập pt, làm tậ 3/ Luyện tập Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay