Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

7 27 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:22

... luyện tập giải toán cách lập phương trình dạng tốn chuyển động, suất phần trăm, - Kĩ năng:Rèn kĩ phân tích tốn để lập phương trình tốn - Thái độ: Rèn cách trình bày tốn giải cách lập phương trình. .. nắn Hs cách làm khắc sâu cho Hs dạng toán giải cách lập phương trình có nội dung Vậy: Độ dài cạnh AC 4(cm) hình học c.Củng cố: (4’) Gv: -Khắc sâu cho Hs cách giải toán cách lập phương trình dạng... trình, giải phương trình, đối chiếu với điều kện ẩn, trả lời - Kĩ năng: Chủ yếu luyện cho học sinh dạng toán quan hệ số, toán thống kê, toán phần trăm - Thái độ: Rèn cách trình bày tốn giải cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay