Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:20

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tuần:29 Tiết: 59 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN I MỤC TIÊU : Kiến thức: -Biết kiểm tra số có nghiệm bất phương trình ẩn khơng? - Biết viết biểu diễn trục số tập nghiệm bất phương trình dạng x < a, x > a, x  a, x  a Kĩ năng: Vận dụng kiến thức học vào giải tập Thái độ: Cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ :  GV: bảng phụ ghi câu hỏi 1, 2, 3, trục số Bài tập 17/ 43, thước thẳng III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Tổ chức: Kiểm tra cũ: HS1: Nêu tính chất liên hệ thứ tự phép cộng, thứ tự phép nhân Nội dung dạy: Hoạt động thầy trò Hoạt động Mở đầu Nội dung Mở đầu GV đọc đề toán Lập hệ thức giới thiệu Bài toán bất phương trình vế HS: thay x = vào bất phương trình Xét 2200 x + 4000  25000 bất phương xem x = thay vào có phải hệ thức trình khơng? ẩn Tương tự thay x = 10 vào bất phương * Thay x = vào bất phương trình ta có: trình 2200.9 + 4000  25000 (là khẳng định đúng) HS làm ?1 SGK Vậy x = nghiệm bất phương trình Thay x = 10 vào bất phương trình : 2200 x + 4000 = 2200 10 + 4000 = 22000 + 4000 = 26000  25000 (là khẳng định sai) Tập nghiệm bất phương trình VD1: Phương trình x > Hoạt động 2: Tập nghiệm bất phương trình Tập nghiệm số lớn ( GV giới thiệu cho HS biết tập nghiệm bất phương trình Biểu diễn tập nghiệm trục số VD2: x  ] Chú ý: Dấu (0, ] dùng nào? HS làm ?3, ?4 theo nhóm Bất phương trình tương đương x>3  3 3) đương GV cho HS tìm nghiệm bất phương trình GV giới thiệu hai bất phương trình Bài 15 SGK tương đương a 2x + < Hoạt động 4: Củng cố có 2x + = + = (khẳng định sai) Bài 15 SGK x = không nghiệm bất phương trình cho b khơng nghiệm c x = nghiệm bất phương trình cho Bài 16 ) Bài 16 a { x | x < } b { x | x  -2 } -2 ] Bài 17 a x  b x > Bài 17 Bài 18 GV hướng dẫn HS thực 18 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :  Làm tập 18/ 43  Làm tập sách tập V RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay