Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:19

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 60 Bất phương trình ẩn I Mục tiêu - HS giới thiệu bất phương trình ẩn, biết kiểm tra số có nghiệm bất phương trình ẩn hay không - Biết viết dạng ký hiệu biểu diễn trục số tập nghiệm bất phương trình dạng x a; x ³ a ; x Ê a II Chuẩn bị GV: Bảng phụ, thưíc HS : thưíc III Tiến trình dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS H§1: Kiểm tra cũ (5 phút) GV: chữa tập 14/40 sgk HS : cho a VT < VP VỊ phải : 6x - b) Thay x = vào bất phương trình VT: + Chứng tỏ 3,4,5 nghiệm khơng VP: 18 - = 13 nghiệm bất phương trình ? => x = nghiệm bpt Thay x = vào bất phương trình GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân VT = 16 phút sau đứng chỗ trả lời Vp = 19 => VT < VP => x = nghiệm bpt Thay x = vào bất phương trình => VT = VP VT = 25 VP = 25 => x = nghiệm bpt Thay x = vào bất phương trình 36 >31 khơng thoả mãn bất phương trình => x = khơng nghiệm bất phương trình Tập nghiệm bất phương trình GV: Tập nghiệm bất phương trình HS: tập hợp nghiệm bất phương gì? trình GV: Giải bất phương trình tìm tập nghiệm + Xét vd 1: Tập nghiệm bất phương HS : Theo dõi vd trình x >3 tập số lớn 3, giới Ví dụ 1: x > thiệu việc biểu diễn tập nghiệm? + Làm ?2 ?2 sgk /42 + em lên bảng làm ?2? HS : VT: x; VP: Ví dụ 2: Biểu diễn x/x Ê7 + Tương tự biểu diễn tập nghiệm bất HS Trình bày phần ghi bảng phương trình : xÊ7? HS : Vẽ trục số, sau biểu diễn tập nghiệm trục số Nhận xét làm bạn? HS nhận xét + Chốt lại phương pháp biểu diễn ?3 Viết biểu diễn tập nghiệm bất nghiệm bất phương trình phương trình : x �-2 Hoạt động nhóm ?4 ?4 Viết biểu diễn tập nghiệm bất phương trình x 1 (1) x >4 (2) Bất phương trình (1) bất phương trình (2) chóng có tập nghiệm x >4 Hoạt động 3: Củng cố (4 phút) - Thế bất phương trình tương đương? Cho vd minh hoạ? HS: - BT 15,16/43 sgk Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Học lý thuyết theo sgk - BTVN: 17,18/43 sgk - Đọc trước “Bất phương trình bậc ẩn”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay