Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:19

Người soạn: Bùi Ngọc Oanh Giáo viên trường THCS Đông Hồ GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 60 Bài BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN A) MỤC TIÊU: - Học sinh giới thiệu bất phương trình ẩn, biết kiểm tra số có nghiệm bất phương trình ẩn hay khơng? - Biết viết dạng kí hiệu biểu diễn trục số tập nghiệm bất phương trình dạng x < a, x > a, x  a, x  a - Học sinh hiểu khái niệm hai bất phương trình tương đương B) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1) Giáo viên: - Nghiên cứu kĩ dạy - Bảng phụ - Bảng tổng hợp “Tập nghiệm biểu diễn tập nghiệm bất phương trình” trang 52 SGK - Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bút 2) Học sinh: - Thước kẻ - Bảng phụ nhóm C) QUY TRÌNH LÊN LỚP: 1) Ổn định lớp (1 phút) 2) Kiểm tra cũ: (2 phút) - GV yêu cầu học sinh nhắc lại: Các tính chất bất đẳng thức liên hệ thứ tự phép cộng, liên hệ thứ tự phép nhân - HS đứng chỗ trả lời - Giáo viên nhận xét chung 3) Dạy học mới: (40 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Mở đầu: (13 phút) Giáo viên yêu cầu học sinh đọc Nội dung 1) Mở đầu Một học sinh đọc to Bài toán: (Xem SGK - 41) tốn trang 41 SGK tóm tắt toán trang 41 SGK toán Bài toán: Bạn Nam có 25000 đồng Nam muốn mua bút giá 4000 đồng số loại 2200 đồng/quyển Tính số Nam mua được? Giáo viên: Chọn ẩn số? Học sinh: Gọi số Nam Gọi số Nam mua mua x x (quyển) - Vậy số tiền Nam phải trả để mua (quyển) bút x bao nhiêu? - Số tiền Nam phải trả là: 2200.x + 4000 (đồng) - Nam có 25000 đồng, lập hệ Ta có hệ thức là: thức biểu thị quan hệ số tiền - Học sinh: Hệ thức là: 2200.x + 4000  25 000 Nam phải trả số tiền Nam có 2200.x + 4000  25 000 Hệ thức gọi bất - GV giới thiệu: hệ thức phương trình ẩn, ẩn bất 2200.x + 4000  25 000 phương trình x bất phương trình ẩn, ẩn bất phương trình x - Hãy cho biết vế trái, vế phải bất phương trình này? - Bất phương trình có vế trái 2200.x + 4000 vế - Theo em, tốn x phải 25000 bao nhiêu? - HS trả lời x = x = - Tại x (hoặc x = … …) Khi thay x = x = - HS: x vào bất phương trình, ta với x = số tiền Nam khẳng định đúng, ta nói x phải trả là: = 9, x = nghiệm bất Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 2200.9 + 4000 = 23800 phương trình đồng thừa 1200 - Nếu lấy x = có khơng? đồng - GV nói: HS: x = vì: Khi thay x = x = vào bất 2200.5+4000 =15000 < 25000 phương trình, ta khẳng định đúng, ta nói x = 9, x = nghiệm bất phương trình Vậy x = 10 có nghiệm bất HS: x = 10 x = 10 một nghiệm bất phương nghiệm bất phương trình trình ta thay x =10 x = 10 khơng thỏa mãn bất phương trình khơng? Tại sao? vào bất phương trình ta phương trình được: 2200.x + 4000  25 000 môt khẳng định sai (hoặc x = 10 không thỏa mãn bất phương trình) - GV yêu cầu học sinh làm ? (Đề đưa lên bảng phụ) a) Học sinh trả lời miệng b) HS hoạt động theo - GV yêu cầu dãy kiểm tra nhóm, dãy kiểm tra số chứng tỏ số 3; 4; số nghiệm, số khơng phải nghiệm bất phương trình + Với x = 3, thay vào bất phương trình ta được: 32  6.3 - khẳng định (9 < 13) + Tương tự với x = 4, ta có: 42  6.4 - khẳng định (16 < 19) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung + Với x = 5, ta có: 52  6.5 - khẳng định (25 = 25) + Với x = 6, ta có: 62  6.6 - khẳng định sai (36 < 31) => x = 2).Tập nghiệm bất Hoạt động 2: Tập nghiệm khơng phải nghiệm phương trình bất phương trình (15 phút) bất phương trình - GV giới thiệu: Tập hợp tất nghiệm bất phương trình gọi tập nghiệm bất phương trình - Giải bất phương trình tìm tập nghiệm bất phương trình Ví dụ 1: Cho bất phương Ví dụ 1: Cho bất phương trình trình x>3 x>3 Hãy vài nghiệm cụ thể Tập nghiệm bất phương bất phương trình tập nghiệm trình {x| x > 3} bất phương trình HS: x = 3,5; x = nghiệm bất phương - GV giới thiệu kí hiệu tập trình x > nghiệm bất phương trình Tập nghiệm Biểu diễn tập nghiệm trục số bất {x| x > 3} hướng dẫn cách biểu phương trình tập hợp ///////////////////|//////////( diễn tập nghiệm trục số số lớn //////////////////|///////////( - HS viết - GV lưu ý học sinh: Để biểu thị - HS biểu diễn tập nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung điểm không thuộc tập hợp trục số theo hướng dẫn nghiệm bất phương trình phải giáo viên dùng ngoặc đơn “(“, bề lõm ngoặc quay phần trục số nhận HS trả lời: - GV yêu cầu học sinh làm ? - Bất phương trình x > có Vế trái x Vế phải Tập nghiệm {x| x > 3} - Bất phương trình < x có Vế trái Vế phải x Tập nghiệm {x| x > 3} - Phương trình x = có Vế trái x Vế phải Tập nghiệm {3} Ví dụ 2: Cho bất phương trình Ví dụ 2: Cho bất phương trình x x Tập nghiệm bất phương trình Tập nghiệm bất phương là{x | x  7} Biểu diễn tập nghiệm trục số: trình là{x | x  7} Biểu diễn tập nghiệm trục số | ]///////////////// | - GV: Để biểu thị điểm thuộc tập hợp nghiệm bất phương trình phải dùng ngoặc đơn “[“, ngoặc quay phần trục số nhận ]//////////// Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - GV yêu cầu học sinh làm , ? , ? - Hai HS lên bảng thực Giáo viên treo bảng có đề bài: ? , hiện, học sinh lớp làm vào tập ? + HS1: ? - Nửa lớp làm - Nửa lớp làm ? ? Bất phương trình x  -2 - Hai học sinh lên bảng làm Tập nghiệm {x | x -2} //////////[ | + HS ? Bất phương trình x < Tập nghiệm {x | x< 4} | )/////////// - HS lớp kiểm tra, - GV kiểm tra, nhận xét chung nhận xét bạn làm học sinh - HS xem bảng tổng hợp - GV giới thiệu bảng tổng hợp để ghi nhớ trang 52 - SGK 3) Bất phương trình tương đương Hoạt động 3: Bất phương trình tương đương (5 phút) - HS: Hai phương trình - GV: Thế hai phương trình tương đương hai phương Hoạt động giáo viên tương đương ? Hoạt động học sinh Nội dung trình có tập hợp nghiệm - HS nhắc lại khái niệm - GV: Tương tự vậy, hai bất hai bất phương trình tương phương trình tương đương hai đương bất phương trình có tập nghiệm Ví dụ: Bất phương trình x > < x hai bất phương Ví dụ: Bất phương trình x > < x hai bất phưong trình tương trình tương đương HS: đương Kí hiệu: x >  < x x 7  7 x Kí hiệu: x >  < x xx Hãy lấy ví dụ hai bất phương ví dụ tương tự trình tương đương Hoạt động 4: Luyện tập củng cố (7 phút) Bài tập: Học sinh đứng chỗ trả Cho bất phương trình -11.x < lời: Kết sau đúng: a) x = -1 nghiệm bất a) Sai phương trình b) x = nghiệm bất b) Đúng phương trình c) x = - 0,5 nghiệm c) Sai bất phương trình d) x = khơng phải nghiệm d) Sai bất phương trình - Học sinh hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm nhóm làm 17 trang 43 - SGK Kết quả: a) x  Nửa lớp làm câu a b b) x > Nửa lớp làm câu c d c) x 5 d) x < -1 4) Hướng dẫn công việc nhà - Hướng dẫn nhanh tập cho nhà Bài tập 15, 16 trang 43 - SGK Bài tập 31, 32, 33, 34, 35, 36 trang 44 - SBT - Ơn tập lại tính chất bất đẳng thức: liên hệ thứ tự phép cộng, liên hệ thứ tự phép nhân Hai quy tắc biến đổi phương trình - Đọc trước Bất phương trình bậc ẩn Duyệt BGH Người thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay