Đánh giá khả năng tạo động lực lao động của chính sách đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng TMCP nhà hà nội habubank

23 3 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:11

LỜI MỞ ĐẦUĐộng lực làm việc của người lao động là một chủ đề được quan tâm đặc biệt không chỉ bởi động lực biểu hiện cho sức sống, sự linh hoạt mà còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, quyết định tới sự thành công hay thất bại của tổ chức. Ngày nay, các doanh nghiệp có nhiều điều kiện hoạt động, phát triển tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế, đòi hỏi ở các doanh nghiệp phải có những chính sách chiến lược đúng đắn, kịp thời thì mới có thể trụ vững được. Vì vậy điều mà các doanh nghiệp phải quan tâm chính là nâng cao năng suất lao động. Mà muốn nâng cao năng suất lao động thì việc tạo động lực lao động cho người lao động thông qua các chính sách đãi ngộ là một việc hết sức cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Chính vì hiểu được tầm quan trọng của việc tạo động lực lao động thông qua chính sách đãi ngộ em xin chọn đề tài :“Đánh giá khả năng tạo động lực lao động của chính sách đãi ngộ nhân sự tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Habubank ” để làm đề tài cho bài tiểu luận của mình. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 1.1 Khái niệm 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sách đãi ngộ nhân .1 1.2.1 Yếu tố bên doanh nghiệp 1.2.2 Yếu tố bên doanh nghiệp 1.3 Nội dung sách đãi ngộ 1.3.1 Thù lao tài 1.3.2 Thù lao phi tài CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CỦA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK 2.1 Khái quát công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Habubank 2.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức ngân hàng Habubank 2.2 Thực trạng khả tạo động lực sách đãi ngộ Ngân hàng Habubank .6 2.2.1 Phân tích, đánh giá thực trạng khả tạo động lực sách đãi ngộ nhân ngân hàng Habubank 2.2.2 Đánh giá chung khả tạo động lực sách đại ngộ Ngân hàng Habubank CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP 11 3.1 Về phía lãnh đạo ngân hàng 11 3.2 Về sách đãi ngộ 11 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tiền lương 11 3.2.2 Hoàn thiện công tác tiền thưởng .11 3.2.3 Đa dạng hóa loại phụ cấp, phúc lợi 12 3.2.4 Hồn thiện thân cơng việc Ngân hàng .12 3.2.5 Hồn thiện mơi trường làm việc 12 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Động lực làm việc người lao động chủ đề quan tâm đặc biệt không động lực biểu cho sức sống, linh hoạt mà yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, định tới thành công hay thất bại tổ chức Ngày nay, doanh nghiệp có nhiều điều kiện hoạt động, phát triển tạo cạnh tranh gay gắt kinh tế, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sách chiến lược đắn, kịp thời trụ vững Vì điều mà doanh nghiệp phải quan tâm nâng cao suất lao động Mà muốn nâng cao suất lao động việc tạo động lực lao động cho người lao động thơng qua sách đãi ngộ việc cần thiết doanh nghiệp Chính hiểu tầm quan trọng việc tạo động lực lao động thơng qua sách đãi ngộ em xin chọn đề tài :“Đánh giá khả tạo động lực lao động sách đãi ngộ nhân Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Habubank ” để làm đề tài cho tiểu luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 1.1 Khái niệm - Động lực lao động nhân tố bên kích thích người tích cực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu cao Biểu động lực sẵn sàng, nỗ lưc, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức thân người lao động” -Tạo động lực lao động hệ thống biện pháp, sách, cách ứng xử tổ chức tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động hài lòng với cơng việc nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu thân tổ chức - Chính sách đãi ngộ trình doanh nghiệp, cơng ty chăm lo đời sống vật chất tinh thần người lao động từ đó, khiến họ cảm thấy hứng thú để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao qua góp phần hồn thành mục tiêu doanh nghiệp 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sách đãi ngộ nhân 1.2.1 Yếu tố bên doanh nghiệp -Chính Phủ +Tiền lương tối thiểu: Nhà nước quy định mức lương tối thiểu đảm bảo công cho người lao động Các doanh nghiệp dựa vào mức lương để đưa mức lương phù hợp +Trả lương giờ: Mức lương làm người lao động phải trả cao mức lương sức lao động giảm sút Hệ số lương phải theo quy định Pháp luật, doanh nghiệp đưa hệ số tính lương ngồi cao nhằm khuyến khích tinh thần làm việc người lao động - Mức lương ngành: Sự thay đổi mức lương doanh nghiệp ngành yếu tố bỏ qua việc xây dựng chế độ đãi ngộ để tạo động lực tạo lợi cạnh tranh thị trường lao động - Ảnh hưởng cơng đồn: Là quan đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động Thông qua tổ chức này, người lao động đưa ý kiến liên quan đến quyền lợi trách nhiệm mà doanh nghiệp cần thực với họ - Điều kiện kinh tế: Tùy theo biến động yếu tố kinh tế, doanh nghiệp cần đưa mức lương mức tăng lương cho phù hợp với thực trạng chung xã hội - Khu vực thị trường lao động: Mỗi khu vực thị trường lao động có mức lương khác nhau, khu vực thành thị thường cao khu vực nơng thơn Vì vậy, khu vực thị trường lao động ảnh hưởng trực tiếp sách lương doanh nghiệp - Thị trường lao động: Sự phân bổ biến động quan hệ cung cầu lao động yếu tố doanh nghiệp bỏ qua xây dựng sách lương thu hút lao động 1.2.2 Yếu tố bên doanh nghiệp - Vị trí doanh nghiệp doanh nghiệp có quy mơ lớn, trả lương cao Yếu tố tài doanh nghiệp góp phần vào định tiền lương dành cho người lao động Một doanh nghiệp có nguồn tài lớn mạnh có khả trả lương cao doanh nghiệp yếu tài chính, thu hút nguồn lao động chất lượng cao - Chiến lược trả lương doanh nghiệp doanh nghiệp trả lương cao hơn, trả lương so sánh hay thấp doanh nghiệp ngành sách mà doanh nghiệp xây dựng - Bản thân nhân viên: Căn vào hồn thành cơng việc, thâm niên công tác, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhân viên cơng ty, doanh nghiệp đưa khoản phụ cấp như: phụ cấp kỹ năng, phụ cấp trách nhiệm, cho người lao động - Bản chất cơng việc loại hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tạo nên công việc mang đặc thù riêng Tùy theo chất công việc mà doanh nghiệp cần đưa sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích tinh thần tạo động lực cho người lao động 1.3 Nội dung sách đãi ngộ 1.3.1 Thù lao tài - Tiền lương: yếu tố tất yếu quan hệ lao động.Người sử dụng lao động nhìn nhận đóng góp người lao động thông qua mức lương Một hệ thống lương với cách tính lương chế độ tăng lương hợp lý làm cho người lao động cảm thấy tin tưởng tổ chức, yên tâm sản xuất -Tiền thưởng: biện pháp kích thích người lao động làm việc tốt Thưởng cá nhân thể cống hiến người lao động cho kết chung tổ chức Thưởng tập thể tạo gắn bó, đồn kết thi đua giũa nhóm lao động -Phụ cấp: Luật quy định rõ khoản trợ cấp Nhiều doanh nghiệp dựa vào yếu tố để xây dựng sách đãi ngộ hấp dẫn nhằm giữ chân thu hút lao động Người lao động thường so sánh mức trợ cấp công ty với cơng ty khác Ví dụ: trợ cấp xăng dầu, trợ cấp trượt giá, -Phúc lợi : Là công cụ giúp doanh nghiệp người lao động giảm bớt rủi ro lao động sản xuất Cách thực đóng loại bảo hiểm quy định thành luật doanh nghiệp người lao động phải thực đóng bảo hiểm tùy theo mức độ quy định rõ Khoản phúc lợi với nhiều lựa chọn tạo thú vị cho người lao động Thông qua khoản phúc lợi, doanh nghiệp thể quan tâm công với người lao động 1.3.2 Thù lao phi tài -Điều kiện làm việc -Cấn nhắc, đề bạt thăng tiến -Mơi trường văn hóa tổ chức thoải mái -Quan tâm, động viên đến đời sống cá nhân nhân viên CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CỦA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK 2.1 Khái qt cơng ty 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Ngân hàng Habubank Ngân hàng phát triển Nhà Hà Nội thành lập ngày 02/01/1989 với tên giao dịch quốc tế Building Commercial Joint Stock Bank ( HABUBANK) Trụ sở Ngân hàng đặt B7, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội,Việt Nam Ngày 06/06/1992, Ngân hàng phát triển Nhà Hà Nội mang tên Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội, với vốn điều lệ tỷ đồng đồng thời loại hình kinh doanh Ngân hàng mở rộng gồm tiền gửi, tiết kiệm, cho vay, mua bán kiều hối, toán ngoại tệ nước Năm 1995, Ngân hàng Habubank bước sang giai đoạn phát triển với chức bổ sung kinh doanh dịch vụ Ngân hàng ngoại tệ Năm 2004, Ngân hàng Habubank Ngân hàng nhà nước xếp loại A sáu năm liên tục đánh giá năm thành công kể từ thành lập Habubank vinh dự đón nhận khen thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Vốn điều lệ Ngân hàng tiếp tục nâng lên đến 200 tỷ đồng Năm 2006, Habubank tăng vốn điều lệ lên đến 1000 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động Ngân hàng tăng lên đáng kể Đến Habubank cớ vốn điều lệ lên đến 2000 tỷ đồng, với mạng lưới ngày mở rộng, năm liên tục Ngân hàng Nhà nước xếp loại A công nhận Ngân hàng phát triển toàn diện với hoạt động ổn định, an toàn hiệu 2.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức ngân hàng Habubank Bộ máy quản lý Habubank xây dựng theo kiểu trực tuyến - chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Phòng hành Phòng nhân Phòng kế tốn BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phòng nguồn vốn ngoại hối Phòng quỹ giao dịch BAN ĐIỀU HÀNH Phòng kiểm tra xét duyệt Phòng tốn quốc tế Phòng tín dụng Phòng tin học Các chi nhánh phòng giao dịch Cơng ty chứng khốn 2.2 Thực trạng khả tạo động lực sách đãi ngộ Ngân hàng Habubank 2.2.1 Phân tích, đánh giá thực trạng khả tạo động lực sách đãi ngộ nhân ngân hàng Habubank +Thù lao tài -Tiền lương Tiền lương giữ vai trò quan trọng người lao động, nguồn thu nhập họ Tiền lương cao hay thấp có ảnh hưởng lớn đến khả kích thích, tạo động lực cho người lao động làm việc Tại Ngân hàng Habubank tiền lương trả theo thời gian tiền lương bình qn nhân viên Habubank có biến đổi lớn qua năm ln có xu hướng tăng lên (xem bảng 2.1, phụ lục 2) Tiền lương có biến động song so sánh tiền lương Habubank với mặt tiền lương chung ngành Ngân hàng thị trường lao động tiền lương Habubank chưa cao, chưa hấp dẫn nên chưa thể kích thích người lao động hăng hái làm việc Bên cạnh biến động tiền lương mức độ hài lòng tiền lương có tác động đến động tạo động lực Tuy tiền lương tăng chưa phù hợp, thỏa đáng với kết thực công việc khiến nhân viên chưa thực hài lòng Theo điều tra bảng hỏi(xem phụ lục 1) thu được: Số lượng nhân viên hài lòng với tiền lương Ngân hàng chiếm 7% so với tổng số nhân viên Ngân hàng 38% hài lòng, số nhân viên khơng hài lòng lại chiếm phần lớn (42%) số không hài lòng chiếm đến 13 % (xem biểu đồ 2.1, phụ lục 2) Như thấy rằng, tiền lương chưa tạo động lực làm việc cho nhân viên, chưa kích thích tinh thần làm việc nhân viên Do ngân hàng cần có thay đổi linh hoạt tiền lương để tạo động lực cho người lao động -Tiền thưởng Với Habubank, công tác tiền thưởng ban lãnh đạo Ngân hàng quan tâm, hàng năm Ngân hàng có tiêu khen thưởng cho nhân viên khen thưởng tiền mặt Ngân hàng áp dụng mức tiền thưởng 12 tháng lương nhân viên Nhìn chung công tác khen thưởng Ngân hàng đạt hiệu tốt làm thỏa mãn phần lớn nhân viên ngân hàng Đã có tác động tích cực, tạo động lực lớn cho nhân viên Theo kết điều tra: Mức độ nhân viên hài lòng với chế độ tiền thưởng ngân hàng 67%, 12% số nhân viên hài lòng, bên cạnh số khơng nhỏ nhân viên chưa thực cảm thấy thoả mãn 21% (xem biểu đồ 2.2, phụ lục 2) Ngoài mức tiền thưởng cao mức độ cơng khen thưởng đạt 64% 36% đánh giá không công Mức tiền thưởng công khen thưởng cao làm hài lòng đơng đảo nhân viên, giúp khích lệ tinh thần, tạo suất làm việc cao Tuy nhiên phận chưa thực hài lòng với chế độ tiền thưởng Ngân hàng phải có biện pháp để tạo động lực làm việc cho họ, để họ phát huy hết khả làm việc Đồng thời Ngân hàng phải hồn thiện chế khen thưởng cho phù hợp -Phụ cấp Đây khoản tiền mà Ngân hàng chi thêm cho nhân viên số trường hợp cụ thể theo quy định Ngân hàng Hiện nay, Ngân hàng có số khoản phụ cấp sau: Phụ cấp ăn trưa; Phụ cấp xăng xe; Phụ cấp điện thoại; Phụ cấp làm thêm giờ; Phụ cấp đồng phục hàng năm …và số khoản phụ cấp khác Những khoản phụ cấp giá trị không cao thể quan tâm ban lãnh đạo Ngân hàng với người lao động Do người nhu cầu vật chất ln mang theo nhu cầu khác như: nhu cầu tinh thần, nhu cầu quan tâm… Khi nhu cầu thoả mãn, người lao động cảm thấy quan tâm, coi trọng khoản tiền phụ cấp có tác dụng tạo động lực lớn cho nhân viên, giúp nhân viên gắn bó với cơng việc hơn, làm việc hiệu -Phúc lợi Cũng tổ chức kinh doanh khác, bảo hiểm khoản phúc lợi bắt buộc mà Ngân hàng phải thực theo quy định nhà nước Theo quy định nhà nước, Ngân hàng thực cách nghiêm túc đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội Bên cạnh phúc lợi bắt buộc Ngân hàng Habubank có chương trình phúc lợi riêng dành cho nhân viên thăm hỏi nhân viên ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, ma chay,…vào dịp lễ tết (tết nguyên đán, 8/3, 21/10, 2/9, 30/4, 1/5…) tất nhân viên Ngân hàng nhận khoản tiền thưởng vật nhằm động viên tinh thần nhân viên, giúp nhân viên làm việc hăng hái Những khoản phúc lợi theo điều tra làm hài lòng 68% nhân viên, 21% chưa hài lòng (xem biều đồ 2.3, phụ lục 2) Nhìn vào kết điều tra thấy phúc lợi phần tạo động lực cho nhân viên Nhưng muốn tạo động lực cho tất nhân viên Ngân hàng cần thể quan tâm đến đời sống, tinh thần nhân viên, tạo cho họ cảm giác gần gũi, coi trọng, từ tạo khích lệ, tạo động lực cao cho nhân viên Nâng cao mức độ hài lòng nhân viên tạo nhiều động lực cơng việc +Thù lao phi tài -Bản thân công việc Phần lớn nhân viên Ngân hàng bố trí cơng việc theo chun mơn, điều giúp ngân hàng tạo động lực cho nhân viên cố gắng nâng cao lực phát huy hết khả làm viêc ,tuy nhiên mức độ không thỏa mãn công việc nhân viên ngân hàng cao (xem biểu đồ 2.4, phụ lục 2), khối lượng công việc cho nhân viên ln tình trạng q tải Ví dụ phòng kế tốn, cơng việc đáng người làm hết lại có người, áp lực công việc lớn, làm cho nhân viên ln tình trạng căng thẳng, mệt mỏi Nếu bố trí cơng việc theo chun mơn tạo động lực chuyê gây động lực làm viêc cho nhân viên Còn hội thăng tiến có 58% số nhân viên cho Ngân hàng có tạo hội thăng tiến cho nhân viên, chưa tạo động lực cao Chính ngân hàng phải cố gắng không để công việc tải, áp lực mang lại cho nhân viên nhiều hội phát triển tạo động lực làm việc lớn cho nhân viên -Môi trường làm việc Ngân hàng thực bố trí cơng việc tương đối tốt, điều kiện lao động phòng ban tương đối đầy đủ máy in, máy photocopy, máy tính, điện thoại, máy fax, điều hoà… tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên Bầu khơng khí làm việc Ngân hàng tốt, thân thiện, hoà nhã, cởi mở, Về mối quan hệ cán với nhân viên, có đến 81% nhân viên cho quan hệ lãnh đạo nhân viên thân thiện, có 19% cho chưa thân thiện Nói chung, mơi trường làm việc Ngân hàng đánh giá tốt (87%), có 13% cảm thấy chưa hài lòng với môi trường làm việc Ngân hàng (xem biểu đồ 2.5, phụ lục 2) Như nói, môi trường làm việc ngân hàng tạo động lực, nâng cao hứng thú làm viêc cho nhân viên, giúp nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mục tiêu chung ngân hàng Ngân hàng cần phải cố gắng trì phát huy để ngày tạo môi trường làm việc hồn thiện hơn, làm cho nhân viên hài lòng nhiều nhờ mà ngày tạo động lực làm việc gắn kết nhân viên với Ngân hàng 2.2.2 Đánh giá chung khả tạo động lực sách đại ngộ Ngân hàng Habubank +Ưu điểm -Ngân hàng tạo động lực lao động cho nhân viên thơng qua sách đại ngộ công ty tăng lương năm, mức tiền thưởng cao, khoản phụ cấp phúc lợi tốt, thể quan tâm đến nhân viên, làm phần lớn nhân viên hài lòng Từ tạo động lực, khích lệ nhân viên làm việc hăng hái, đạt kết cao công việc -Ngân hàng áp dụng hết ưu điểm chế đô trả lương theo thời gian việc trả lương hồn tồn cơng Điều khuyến khích nhân viên tận dụng triệt để thời gian làm việc tháng tạo động lực để người lao động cố gắng -Chính sách đãi ngộ điều kiện làm việc bầu khơng khí làm việc tạo động lực cho nhân viên Công việc chuyên môn môi trường làm việc lúc quan tâm, chia sẻ, thân thiện, hòa nhã, cởi mở Tạo thoải mái cho nhân viên, cho nhân viên cảm giác coi trọng, từ làm cho nhân viên mong muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng +Hạn chế -Mức tiền lương tăng chưa cao, chưa phù hợp với kết thực cơng việc, thấp, mực độ thưởng ít, lần năm, khoản phụ cấp, phúc lợi mang tính hình thức, chung chung Những điều làm cho động lực lao động nhân viên ngân hàng chưa cao, chưa thúc đẩy khả làm việc cao họ -Mức độ công việc nhiều, gây áp lực, căng thẳng cho nhân viên mà mức độ thăng tiến hạn chế, dẫn đến làm động lực làm việc, gây cho hiệu suất công việc thấp -Chính sách đãi ngộ để tạo động lực cho nhân viên nói chung Ngân hàng quan tâm mức độ quan tâm chưa cao động lực tạo chưa lớn - Chính sách đãi ngộ chưa đề cập đến vấn đề đào tạo cho nhân viên để nhân viên nâng cao trình độ chun mơn nữa, phần gây ảnh hưởng đến tạo động lực, đào tạo yếu tố giúp tạo động lực cho người lao động 10 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP 3.1 Về phía lãnh đạo ngân hàng Ngân hàng cần phải cấu lại tổ chức nói chung xác định cấu cơng việc Ngân hàng, để từ có phân bổ lao động vào vị trí cho hợp lý, phù hợp với khả năng, lực, trình độ người -Phải đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên, thường xuyên xây dựng quy chế thi đua khen thưởng - Luôn tạo điều kiện thuận lợi nhân viên thực công việc -Tôn trọng nhân viên phải làm cho nhân viên cảm thấy quan tâm -Phải nghiên cứu xây dựng thực chương trình tạo động lực cho nhân viên cách đồng 3.2 Về sách đãi ngộ 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tiền lương -Cần phải xây dựng, phát triển hệ thống, chế trả lương phù hợp, công với nhân viên Một chế trả lương phù hợp có tác dụng nâng cao suất, chất lượng lao động, tạo động lực lao động cao -Phải xác định mặt mức lương bình quân vị trí lao động ngành khu vực địa lý Điều giúp ban lãnh đạo Ngân hàng đưa mức tiền lương cạnh tranh, có khả thu hút lưu giữ nhân viên, làm cho nhân viên muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng -Chế độ lương phải linh động giá thị trường để đảm nhu cầu nhân viên, từ nhân viên yên tâm có hiệu suất làm việc cao 3.2.2 Hồn thiện công tác tiền thưởng -Gắn kết khen thưởng với mục tiêu rõ ràng -Cần phải thay đổi kế hoạch trả thưởng Có thể thưởng khơng nhiều, nên thường xuyên đợi cuối năm thực -Linh hoạt việc xây dựng sở xét thưởng hàng cần nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thưởng cách rõ ràng, cụ thể hợp lý -Để đảm bảo tồn nhân viên Ngân hàng khuyến khích, động viên ban lãnh đạo Ngân hàng nên quan tâm khen thưởng đến tất chi nhánh, không riêng chi nhánh 11 3.2.3 Đa dạng hóa loại phụ cấp, phúc lợi + Đối với phụ cấp - Cần đẩy cao mức phụ cấp để đảm bảo phụ cấp mà Ngân hàng đưa có giá trị mang ý nghĩa định nhân viên - Cần phải có quan tâm thích đáng, dành cho họ thù lao tương xứng nhằm động viên tinh thần làm việc cho nhân viên -Nên áp dụng thêm số phụ cấp khác phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động nhân viên phải công tác xa Phụ cấp trách nhiệm áp dụng cơng việc đòi hỏi mức độ trách nhiệm cao hay phải kiêm nhiệm công tác quản lý mà không phụ thuộc vào hệ thống tiền lương + Đối với phúc lợi - Cần hoàn thiện công tác phúc lợi cho nhân viên - Bổ sung thêm chương trình phúc lợi cho nhân viên nâng cao chất lượng phúc lợi cũ - Đưa số chương trình khuyến khích cho vay ưu đãi, tăng lãi suất tiết kiệm cho nhân viên… 3.2.4 Hoàn thiện thân công việc Ngân hàng - Phân bổ bố trí nhân lực cho phù hợp - Các chương trình đào tạo phải tiến hành thường xuyên, liên tục đảm bảo cho hầu hết nhân viên đào tạo phát triển - Tạo nhiều hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên 3.2.5 Hồn thiện mơi trường làm việc - Xây dựng giá trị văn hoá tốt cho Ngân hàng truyền đạt cho nhân viên - Tơn trọng đóng góp nhân viên ghi nhận lợi ích mà nhân viên đóng góp cho Ngân hàng hình thức khác -Giúp nhân viên hiểu phối hợp với để hồn thành cơng việc cách hiệu -Quan tâm đến gia đình nhân viên, tổ chức kiện cho gia đình họ tham gia giúp họ tìm hiểu thêm Ngân hàng 12 KẾT LUẬN “Nguồn nhân lực – chìa khố thành cơng”, điều thực giai đoạn trở nên quan trọng hết trước cánh cửa hội nhập kinh tế quốc tế Nguồn nhân lực trở thành tài sản quý giá nhất, yếu tố định thành cơng doanh nghiệp Nó coi nguồn “tài sản vơ hình” giữ vị trí đặc biệt cấu tổ chức Đó đã, trở thành vấn đề thu hút quan tâm hầu hết nhà quản trị nhân lực doanh nghiệp mà đặc biệt ngân hàng Vì đòi hỏi ngân hàng nói chung HABUBANK nói riêng cần đưa chiến lược nhân lực cụ thể, phù hợp, để giữ vững nguồn nhân lực cho hoạt động phát triển kinh doanh HABUBANK cần chủ động xây dựng hồn thiện sách đãi ngộ để thể quan tâm đến nhân viên, đồng thời tạo động lực làm việc cho nhân viên, giúp nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao gắn kết nhân viên với mục tiêu phát triển Ngân hàng 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Th.s Nguyễn Vân Điềm,Giáo trình quản trị nhân lực Nhà xuất Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2007), Hà Nội Th.s Bùi Anh Tuấn, PGS.TS Phạm Thuý Hương, Giáo trình hành vi tổ chức, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân(2004), Hà Nội Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Báo cáo kiểm toán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Một số trang web tham khảo: http://habubank.com.vn http://www.business.gov.vn http://chungta.com http://ethitruong.com PHỤ LỤC Bảng hỏi Bảng hỏi có nội dung nghiên cứu vấn đề có liên quan đến động lực làm việc cán nhân viên Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Habubank Mục tiêu bảng hỏi nhằm thu thập thông tin, số liệu liên quan đến vấn đề tạo động lực cho nhân viên Ngân hàng Nội dung bảng hỏi sau: Họ tên: Địa chỉ: Tel: Email: Giới tính: Câu 1: Anh(chị ) cho biết công việc Anh (chị) Ngân hàng? ………………………………………………………………………… Câu 2: Công việc làm có phù hợp với Anh (chị ) khơng? Có phù hợp Chưa phù hợp Tương đối phù hợp Câu 3: Anh (chị ) có thoả mãn với cơng việc khơng? Thoả mãn Rất thoả mãn Không thoả mãn Rất không thoả mãn Câu 4: Anh (chị ) có hài lòng với mức lương khơng? Hài lòng Rất hài lòng Chưa hài lòng Rất khơng hài lòng Câu 5: Anh (chị) có thấy hài lòng với chế độ tiền thưởng Ngân hàng khơng? Hài lòng Rất hài lòng Chưa hài lòng Rất khơng hài lòng Câu 6: Theo Anh (chị ), việc đánh giá khen thưởng Ngân hàng thực công hay chưa? Chưa công Cơng Câu 7: Theo Anh (chị) yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến tiền thưởng? Mức độ hồn thành cơng việc Thái độ, tinh thần trách nhiệm Thời gian làm việc Câu 8: Anh (chị ) thấy phương pháp trả lương Ngân hàng có hợp lý khơng? Hợp lý Chưa hợp lý Ý kiến khác Câu 9: Công việc Anh (chị )có chồng chéo khơng? Có Khơng Câu 10: Việc bố trí, phân bổ, xếp lao động hợp lý chưa? Hợp lý Chưa hợp lý Câu 11: Theo Anh (chị ) công việc Ngân hàng tạo nhiều hội thăng tiến cho thân chưa? Có nhiều hội thăng tiến Chưa tạo hội thăng tiến Cơ hội thăng tiến hạn chế Câu 12: Anh (chị ) có hài lòng với chế độ phụ cấp, phúc lợi Ngân hàng khơng? Rất hài lòng Hài lòng Chưa hài lòng Câu 13: Anh (chị ) đánh giá mối quan hệ lãnh đạo với nhân viên Ngân hàng Rất tốt, thân thiện Bình thường Khơng thân thiện Câu 14: Mối quan hệ nhân viên Ngân hàng? Rất tốt Bình thường Ln bất đồng Câu 15: Anh (chị) đánh giá môi trường làm việc Ngân hàng Habubank? ………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC 1.Bảng 2.1: Tiền lương bình quân nhân viên Habubank qua năm Đơn vị: nghìn đồng Chỉ tiêu 2010 Tiền lương bình quân HABUBANK/người/tháng Tiền lương bình quân ngành ngân hàng/người/tháng 2011 2012 Quý I/2013 2.541 2.930 3.381 3.854 2.583 2.918 3.350 3.851 Nguồn: Phòng tổ chức nhân Habubank báo cáo Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội Biểu đồ 2.1: Mức độ hài lòng với tiền lương Ngân hàng Nguồn: Kết tự điều tra thông qua bảng hỏi Biểu đồ 2.2: Mức độ hài lòng nhân viên với tiền thưởng Nguồn: Kết tự điều tra thông qua bảng hỏi Biểu đồ 2.3: Mức độ hài lòng từ phúc lợi Nguồn: Kết tự điều tra thông qua bảng hỏi Biểu đồ 2.4: Mức độ thoả mãn với công việc Nguồn: Kết tự điều tra thông qua bảng hỏi Biểu đồ 2.5: Đánh giá môi trường làm việc Nguồn: Kết tự điều tra thông qua bảng hỏi ... tạo động lực làm việc gắn kết nhân viên với Ngân hàng 2.2.2 Đánh giá chung khả tạo động lực sách đại ngộ Ngân hàng Habubank +Ưu điểm -Ngân hàng tạo động lực lao động cho nhân viên thơng qua sách. .. qua sách đãi ngộ em xin chọn đề tài : Đánh giá khả tạo động lực lao động sách đãi ngộ nhân Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Habubank ” để làm đề tài cho tiểu luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC... tâm, động viên đến đời sống cá nhân nhân viên CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CỦA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK 2.1 Khái qt cơng ty 2.1.1 Q trình hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng tạo động lực lao động của chính sách đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng TMCP nhà hà nội habubank, Đánh giá khả năng tạo động lực lao động của chính sách đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng TMCP nhà hà nội habubank

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay