Đánh giá khả năng tạo động lực lao động của chính sách đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng TMCP nhà hà nội habubank

23 27 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:11

LỜI MỞ ĐẦUĐộng lực làm việc của người lao động là một chủ đề được quan tâm đặc biệt không chỉ bởi động lực biểu hiện cho sức sống, sự linh hoạt mà còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, quyết định tới sự thành công hay thất bại của tổ chức. Ngày nay, các doanh nghiệp có nhiều điều kiện hoạt động, phát triển tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế, đòi hỏi ở các doanh nghiệp phải có những chính sách chiến lược đúng đắn, kịp thời thì mới có thể trụ vững được. Vì vậy điều mà các doanh nghiệp phải quan tâm chính là nâng cao năng suất lao động. Mà muốn nâng cao năng suất lao động thì việc tạo động lực lao động cho người lao động thông qua các chính sách đãi ngộ là một việc hết sức cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Chính vì hiểu được tầm quan trọng của việc tạo động lực lao động thông qua chính sách đãi ngộ em xin chọn đề tài :“Đánh giá khả năng tạo động lực lao động của chính sách đãi ngộ nhân sự tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Habubank ” để làm đề tài cho bài tiểu luận của mình. ... tạo động lực làm việc gắn kết nhân viên với Ngân hàng 2.2.2 Đánh giá chung khả tạo động lực sách đại ngộ Ngân hàng Habubank +Ưu điểm -Ngân hàng tạo động lực lao động cho nhân viên thơng qua sách. .. qua sách đãi ngộ em xin chọn đề tài : Đánh giá khả tạo động lực lao động sách đãi ngộ nhân Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Habubank ” để làm đề tài cho tiểu luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC... tâm, động viên đến đời sống cá nhân nhân viên CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CỦA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK 2.1 Khái qt cơng ty 2.1.1 Q trình hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng tạo động lực lao động của chính sách đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng TMCP nhà hà nội habubank, Đánh giá khả năng tạo động lực lao động của chính sách đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng TMCP nhà hà nội habubank

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay