Đánh giá khả năng tạo động lực của chính sách thù lao tại công ty cổ phần gạch men cosevco

22 29 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:05

LỜI MỞ ĐẦUQuá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra nhanh chóng, quyết liệt và trở thành xu thế phát triển không thể đảo ngược của nền kinh tế thế giới hiện nay. Để phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động thì tạo động lực lao động trong công ty đóng vai trò vô cùng quan trọng. Động lực làm việc ví như là một đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy người lao động tích cực làm việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nhận thức được vấn đề đó,công ty cổ phần gạch men Cosevco luôn coi trọng tạo động lực lao động cho cán bộ công nhân viên toàn tổng công ty. Qua tìm hiểu thực tế tại công ty, sự hướng dẫn tận tình của Thạc sỹ Đào Phương Hiền cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ nhân viên phòng tổ chức lao động tiền lương và các phòng ban khác trong công ty em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Đánh giá khả năng tạo động lực của chính sách thù lao tại công ty cổ phần gạch men Cosevco” làm đề tài nghiên cứu của mình. ... người lao động BHXH, BHYT Thực tốt chế độ phúc lợi góp phần đáng kể việc tạo động lực lao động PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CỦA CHÍNH SÁCH THÙ LAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO. .. cường công tác tạo động lực lao động Qua khảo sát, phân tích, đánh giá cơng tác tạo động lực lao động công ty cổ phần gạch men Cosevco, em nhận thấy: Để tạo động lực lao động hiệu hơn, lãnh đạo công. .. hiệu công việc Đánh giá động lực lao động trình thu thập xử lý thông tin nhằm xác định giá trị động lực lao động cá nhân, nhóm hay tổ chức 1.1.4 Chính sách thù lao lao động: Thù lao lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng tạo động lực của chính sách thù lao tại công ty cổ phần gạch men cosevco, Đánh giá khả năng tạo động lực của chính sách thù lao tại công ty cổ phần gạch men cosevco

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay